Företag - Visa

Följ

OBS!

Från och med den 31 december 2018 kommer ditt nuvarande CRM Säljstöd att upphöra och inte längre vara tillgängligt i Fortnox.

I samarbete med Upsales erbjuder vi istället Fortnox CRM - en toppmodern, framtidssäker lösning som ger dig ett mer komplett säljstöd än ditt nuvarande CRM.

 

När du klickar på fliken Företag kommer du till en sida där det finns sökmöjligheter samt där listan med företag syns. I listan till vänster syns de företag du sökt fram just nu, antingen alla eller enligt ett visst sökkriteria.

 

Sök företag

Funktionen Sök företag ger dig möjlighet att söka fram ett eller flera företag ur ditt företagsregister i Fortnox CRM Säljstöd. Du kan söka på alla fält i programmet, såväl standardfält (namn, adress, e-postadress mm) som eventuella fria fält som du själv skapat i programmet. Hur du skapar fria fält läser du mer om under Fria fält. Du har möjlighet att skapa olika sökningar om det är några sökningar som du gör oftare.

 

Snabbsökning

Ovanför företagskortet kan du välja sex olika sökfält för snabbsökning. Inställningar gör du under Inställningar - Företag - Företagssökning. Här får du välja bland de befintliga fälten på företagskortet, både standardfält och dina egna fria fält.

1._Snabbso_kning.png


Utökad sökning

Vill du söka på något annat fält än de du har som förvalda klickar du på knappen Utökad sökning. Skriv in ditt sökvillkor i aktuellt fält och klicka på knappen Sök. Om du exempelvis vill söka fram alla företag som börjar på bokstaven A skriver du A* i fältet Företagsnamn, och klickar sedan på knappen Sök. Resultatet av din sökning visas i listan Företag till vänster på bildskärmen. Inom parentes ser du hur många träffar din sökning gav. Ditt sökvillkor och resultatet av din sökning ligger kvar tills du gör en ny sökning.


2._Uto_kad_so_kning.png


Du kan också söka på flera fält samtidigt, t ex för att få fram alla företag i Stockholm som börjar på bokstaven B. Skriv Stockholm i fältet Ort och B* i fältet Företagsnamn.
OBS! När du anger två sökvillkor samtidigt hämtas bara de företag som uppfyller båda villkoren. Företag som endast uppfyller ett av villkoren kommer alltså inte att synas i sökresultatet.

3._Uto_kad_so_kning_detaljerad.png


Avancerad sökning

Du använder den avancerade sökningen när du till exempel vill söka fram alla företag i Stockholm och Göteborg, eller alla företag som inte har något kundnummer angivet. Här kan du också spara din sökning genom att klicka på knappen Spara Sökning. Då finns sökningen sparad i rullgardinsmenyn längst upp på fönstret Avancerad sökning samt i rullgardinsmenyn ovanför Företag.

4._Klicka_pa__spara_so_kning.png


Nedan följer några olika exempel.

 

Sökning på företag i Göteborg eller Stockholm.

1.I fältet Företag väljer du vilket fält du vill söka på. I detta fall Ort (fakturaadress).
2. I det tomma fältet bredvid skriver du vilken ort du vill söka fram, t.ex Göteborg.
3. Klicka på infoga. Du ser nu koden i rutan Förhandsgranska.
4. Klicka på knappen eller.
5. För att söka fram ytterligare en ort, låt Ort (fakturaadress) stå kvar och skriv i fältet bredvid t.ex Stockholm.
6. Klicka på infoga.
7. Klicka på Sök. Nu ser du sökresultatet i listan Företag till vänster.

5._So_kning_pa__tva__olika_sta_der.png


Sökning på företag som saknar kundnummer.

I fältet Företag väljer du vilket fält du vill söka på. I detta fall Kundnr.
1.Klicka på infoga.
2. Klicka på knappen eller.
3. Låt Kundnr stå kvar i rutan Företag och klicka på infoga igen.
4. Titta i rutan Förhandsgranskning. Radera de tre sista tecknen, =" och skriv is null.
5. Klicka på Sök. Nu ser du sökresultatet i listan Företag till vänster.

 

6._So_kning_pa__fo_retag_som_saknar_kundnummer.png


Verktygsraden

7._Verktygsraden.png

Kreditupplysning

I tjänsten Fortnox Kreditupplysning samarbetar vi med Creditsafe AB och förutom möjligheten att ta kreditupplysningar på dina kunder kan du bevaka dina kunder och få information om nya händelser beträffande din kund i Bolagsverkets eller Kronofogdens register.

Behörigheter

För att kunna arbeta med de olika funktionerna som ingår i Fortnox Kreditupplysning ska användaren först tilldelas behörigheter under Administration. Programadministratören för något av programmen Fortnox Order, Fortnox Fakturering, Fortnox Bokföring eller Fortnox CRM Säljstöd har automatiskt fulla behörigheter. Välj vilken eller vilka av nedanstående alternativ användaren ska ha behörighet till.

Kreditupplysningar

Liten: En liten kreditupplysning innebär att du får information om företagets/personens grunduppgifter, kontaktuppgifter, f-skatt, moms, arbetsgivareavgifter samt information från kronofogden. Läs om kriterierna här. Pris 10 SEK.

Mellan: Innehåller samma uppgifter som liten kreditupplysning men innehåller även utökad ekonomisk information, bokslutinformation för sista räkenskapsåret samt enklare nyckeltal. Läs om kriterierna här. Pris 20 SEK.

Stor: Innehåller samma uppgifter som en mellan kreditupplysning men innehåller även upp till tre års bokslutsinformation, utökad nyckeltalsinformation samt utökad konkursinformation. Läs om kriterierna här. Pris 45 SEK.

 

Kreditmallar

En kreditmall ger dig endast svar på om en kund är godkänd eller inte godkänd efter de kriterier som finns uppsatta i kreditmallen. Du kan mot en extra kostnad tillsammans med vår leverantör Creditsafe sätta ihop en anpassad kreditmall efter dina behov.

Hög risk: Denna mall har mindre hårda kriterier för godkännande av en kund, än mallen Låg risk. Du tar alltså en lite högre risk när du använder denna mall. Läs mer om kriterierna för privatpersoner samt de olika företagsformerna här. Pris 15 SEK.

Låg risk: Denna mall har hårdare kriterier för godkännande av en kund, du tar alltså en lägre risk om du använder denna mall. Läs mer här om kriterierna för privatpersoner samt de olika företagsformerna. Pris 15 SEK.

Egen mall: Det finns möjlighet att, mot en kostnad, tillsammans med vår leverantör bygga en egen mall, om du själv vill kunna styra kriterierna. Kontakta vår support via Fortnox Användarstöd, så förmedlar vi kontakten.

Tillåt kreditupplysning för privatpersoner: Markera denna ruta om användaren ska ha tillåtelse att ta kreditupplysningar på kunder markerade som privatpersoner.

Tillåt kreditupplysning för företag: Markera denna ruta om användaren ska ha tillåtelse att ta kreditupplysningar på kunder markerade som företag.

Inställningar: Markera denna ruta om användaren ska ha tillgång till Inställningarna för:
Aktivering av bevakning
Autokomplettera adress
Starta tabbordning i fältet Persnr / Orgnr på Kontantfakturor.
Skapa ny kund automatiskt på Kontantfakturor.

Bevakning

När du aktiverat bevakningen under Inställningar - Företagsinställningar - Bevakning meddelas du med ikonen 8._Bevakningsikon.png 

om en förändring har skett på företaget/personen i Bolagsverkets eller Kronofogdemyndighetens register under de senaste 360 dagarna. Exempel på förändringar är betalningsanmärkning, bokslut, ändrad rating och ändrade kontaktuppgifter.

 9._Du_meddelas_att_en_fo_ra_ndring_har_skett_pa__kunden_du_ska_skapa_en_ny_faktura_till..png

På följande platser meddelas du om förändringar:

  • I Kundregistret

  • I Leverantörsregistret

  • Företags- och kontaktkort i CRM Säljstöd

  • Ny offert

  • Ny order

  • Ny faktura

För att se mer information angående förändringen kan du klicka på ikonen 8._Bevakningsikon.png En lista visas då, där alla förändringar som skett de senaste 360 dagarna visas. För att få detaljerad information angående förändringarna kan du behöva göra en kreditupplysning. Du meddelas vilken av de olika kreditupplysningarna du måste göra i kolumnenUpplysning för mer information. När du en gång klickat på ikonen som "varnar" om förändringar så försvinner den och visas inte igen förrän en ny förändring sker. Du kan dock se alla förändringar 360 dagar bakåt i tiden genom att klicka på ikonen för Kreditupplysning 10._Kreditupplysning.png i verktygsraden uppe till höger.

12._Ha_r_visas_fo_ra_ndringar_de_senaste_360_dagarna.png


Autokomplettera adress

Om du har behörighet för Kreditupplysning kan du också använda funktionen Autokomplettera adress, vilken du aktiverar under Inställningar - Order/Kundfakturor/Leverantörsfakturor/Bokföring - Autokomplettering. När du anger ett Organisations- eller personnummer i registret och klickar enter hämtas adressuppgifterna automatiskt.