Företag - Sök företag

Följ

OBS!

Från och med den 31 december 2018 kommer ditt nuvarande CRM Säljstöd att upphöra och inte längre vara tillgängligt i Fortnox.

I samarbete med Upsales erbjuder vi istället Fortnox CRM - en toppmodern, framtidssäker lösning som ger dig ett mer komplett säljstöd än ditt nuvarande CRM.

 

Funktionen Sök företag ger dig möjlighet att söka fram ett eller flera företag ur ditt företagsregister i Fortnox CRM Säljstöd. Du kan söka på alla fält i programmet, såväl standardfält (namn, adress, e-postadress mm) som eventuella fria fält som du själv skapat i programmet. Hur du skapar fria fält läser du mer om under Fria fält nedan. Du har möjlighet att skapa olika sökningar om det är några sökningar som du gör oftare.

Företagssökning
Ovanför företagskortet kan du välja sex olika sökfält för snabbsökning. Inställningar gör du under Inställningar - Företag - Företagssökning. Här får du välja bland de befintliga fälten på företagskortet, både standardfält och dina egna fria fält.

1._Snabbso_kning.png


Utökad sökning
Vill du söka på något annat fält än de du har som förvalda klickar du på knappen Utökad sökning. Skriv in ditt sökvillkor i aktuellt fält och klicka på knappen Sök. Om du exempelvis vill söka fram alla företag som börjar på bokstaven A skriver du A* i fältet Företagsnamn, och klickar sedan på knappen Sök. Resultatet av din sökning visas i listan Företag till vänster på bildskärmen. Inom parentes ser du hur många träffar din sökning gav. Ditt sökvillkor och resultatet av din sökning ligger kvar tills du gör en ny sökning.

2._Uto_kad_so_kning.png


Du kan också söka på flera fält samtidigt, t ex för att få fram alla företag i Stockholm som börjar på bokstaven B. Skriv Stockholm i fältet Ort och B* i fältet Företagsnamn.OBS! När du anger två sökvillkor samtidigt hämtas bara de företag som uppfyller båda villkoren. Företag som endast uppfyller ett av villkoren kommer alltså inte att synas i sökresultatet.


3._Uto_kad_so_kning.png


Avancerad sökning
Du använder den avancerade sökningen när du till exempel vill söka fram alla företag i Stockholm och Göteborg, eller alla företag som inte har något kundnummer angivet. Här kan du också spara din sökning genom att klicka på knappen Spara Sökning. Då finns sökningen sparad i rullgardinsmenyn längst upp på fönstret Avancerad sökning samt i rullgardinsmenyn ovanför Företag.


4._Klicka_pa__spara_so_kning.png

Nedan följer några olika exempel.

 

Sökning på företag i Göteborg eller Stockholm.

1.I fältet Företag väljer du vilket fält du vill söka på. I detta fall Ort (fakturaadress).
2. I det tomma fältet bredvid skriver du vilken ort du vill söka fram, t.ex Göteborg.
3. Klicka på infoga. Du ser nu koden i rutan Förhandsgranska.
4. Klicka på knappen eller.
5. För att söka fram ytterligare en ort, låt Ort (fakturaadress) stå kvar och skriv i fältet bredvid t.ex Stockholm.
6. Klicka på infoga.
7. Klicka på Sök. Nu ser du sökresultatet i listan Företag till vänster.

5._So_kning_pa__tva__olika_sta_der.png


Sökning på företag som saknar kundnummer.

I fältet Företag väljer du vilket fält du vill söka på. I detta fall Kundnr.
1.Klicka på infoga.
2. Klicka på knappen eller.
3. Låt Kundnr stå kvar i rutan Företag och klicka på infoga igen.
4. Titta i rutan Förhandsgranskning. Radera de tre sista tecknen, =" och skriv is null.
5. Klicka på Sök. Nu ser du sökresultatet i listan Företag till vänster.

6._So_kning_pa__fo_retag_som_saknar_kundnummer.png