Aktiviteter

Följ

En aktivitet är en händelse som du önskar logga för att kunna följa upp eller få historik över. Detta kan vara till exempel ett möte eller telefonsamtal. Aktiviteterna presenteras sedan i aktivitetslistan,kalendern och på varje företag- och kontakts presentationskort.

 

Arbetsgång vid skapande av Aktiviteter

En aktivitet är en händelse som du önskar logga för att kunna följa upp eller få historik över. Detta kan vara till exempel ett möte eller telefonsamtal. Aktiviteterna presenteras sedan i aktivitetslistan,kalendern och på varje företag- och kontakts presentationskort.

Arbetsgång
1. Börja med att söka fram det företag eller den kontakt som du önskar registrera din aktivitet på. Detta gör du via fliken Företag eller Kontakt och undermenyn Visa.

16._Va_lj_fo_retag_eller_kontakt..png


2. Klicka på knappen Ny aktivitet i företagets eller kontaktens verktygsfält.

17._Klicka_pa__Ny_aktivitet.png

3. Mata nu in lämpliga uppgifter om aktiviteten.

18._Mata_in_uppgifter..png


Ärendenummer:
Detta är ett löpnummer på aktiviteterna. Under Inställningar - Aktiviteter - Generellt väljer du nummerserie på ärendenummer.

Typ: Typ av aktivitet. Egna alternativ ställs in under Inställningar - Aktiviteter - Aktivitetstyper.

Datum & starttid samt datum & sluttid: Tid för aktivitetens början och slut.

Visa tid som: Här väljer du hur du vill visa din aktivitet. Upptagen, Frånvarande, Preliminärt och Ledig.

Aktivitetstillhörighet: Här väljer du om aktuell aktivitet ska tillhöra ett företag, en kontakt eller om det är en generell aktivitet (ingen tillhörighet). Om du skapar aktiviteten från ett företags eller en kontakts presentationskort, är aktiviteten redan kopplad.

Heldagsaktiviteter: Kryssa i heldagsaktivitet om aktiviteten varar en dag eller mer.

Rubrik: Här skriver du rubriken på den aktuella aktiviteten.

Plats: Här skriver du var du ska utföra aktiviteten. Till exempel på kontoret, hos kunden, på Konserthuset.

Text: Här skriver du noteringar om aktiviteten. Vad kom ni överens om, vad som bestämdes med mera.

Status: Status sätts med radioknappar. Klar eller ej klar.

Prioritet: Hur viktig du anser att den aktuella aktiviteten är. Prioritet 1-5

Kontakt: Om du har fyllt i kontaktpersoner på det aktuella företaget, kan du här välja bland dem.

Användare: Den användare som aktiviteten skall vara associerad med.

Kopiera aktivitet till Användare: Här har du möjlighet att kopiera en aktivitet till en annan användare. När du klickar på knappen öppnas en popup med de användare du kan välja mellan. Klicka i dem som ska vara med.

Egen påminnelse: En påminnelse kan skickas ut till användaren som skapat aktiviteten. Detta kan ske via SMS, e-post eller en ”pop-up” i CRM Säljstöd.

Påminnelse till företaget/kontakten: Påminnelse kan även skickas ut till det företag eller den kontakt som aktiviteten ligger på.

Återkom: Anges ett kryss i återkom, kan du fylla i uppgifter för en kommande aktivitet.


Här visas aktiviteten
Under fliken Säljstöd idag i Aktivitetslistan.

19._Aktivitetslista..png


Under fliken Säljstöd idag - Kalender.

20._Kalender..png


På företaget/kontakten under blocket
Aktiviteter.

21._Aktivitetsblocket..png


På företaget/kontakten om du klickar på ikonen Visa aktiviteter22._CRM_visa_aktiviteter..png

23._Alla_aktiviteter_pa__detta_fo_retag..png