Säljstöd idag - Kalender

Följ

Kalendern är ett komplement till aktivitetslistan, och även denna finner du i CRM Säljstöd via huvudfliken Säljstöd idag. Här visas inlagda aktiviteter i kalenderform. Håll markören över aktiviteten för att få mer information om den. Klicka på den ifall du önskar redigera (se Aktiviteter).


1._kalender.png


Via knapparna 1, 7 och 31 i verktygsfältet uppe till höger, kan du välja mellan dags-, vecko-, och månadsvy i kalendern.

2._Dags-_veckor-_eller_ma_nadsvy.png

Du kan även välja om endast en viss användares kalender (välj användare i rullgardinsmenyn Användare), eller en snabböversikt av samtligas, ska visas. Även detta gör du via ikoner i verktygsmenyn längst upp till höger. Vyn över samtliga användare visar inga detaljer, utan är tänkt att användas för att till exempel få en snabb överblick över när dina kollegor är lediga och har tid för ett möte.

3._En_anva_ndare_och_alla_anva_ndare.png

Tillgänglighet

Tillgängligheten för en viss användare visas bredvid aktivitetsblocken med olika färgkoder. Dessa är gemensamma med Microsoft Outlook för att Synk skall fungera optimalt.

4._Tillga_nglighet.png

Blått: Upptagen
Vinrött: Frånvarande
Ljusblått: Preliminärt
Gult: Ledig