Säljstöd idag - Aktivitetslista

Följ

Aktivitetslistan, som du finner i CRM Säljstöd via huvudfliken Säljstöd idag, visar en att-göra-lista, det vill säga en lista över de aktiviteter (möten, telefonsamtal och så vidare) som väntar på att bli utförda.


1._Aktivitetslista.png


Via knapparna 1, 7 och 31 i verktygsfältet uppe till höger, kan du välja mellan visning av aktiviteter i dags-, vecko-, eller månadsvy. Beroende på vilket val du gör kommer aktiviteterna att placeras i boxar baserade på datum.

2._Dags-_vecko-_eller_ma_nadsvy.png

Du kan även välja om endast en viss användares aktiviteter (välj användare i rullgardinsmenyn Användare), eller samtligas ska visas. Detta gör du via ikonerna i verktygsmenyn längst upp till höger.

3._En_anva_ndare_och_alla_anva_ndare.png

Aktiviteter som enligt din planering redan borde varit utförda lägger sig längst upp i aktivitetslistan i blocket Passerade aktiviteter, och syns med röd text.

Gruppbehandling

1. Framför varje aktivitet finns en ruta. Kryssa i de aktiviteter du önskar behandla och tryck på knappen Behandla.

4._Markera_o_nskade_aktiviteter.png

2. Välj önskad åtgärd (flytta till nytt datum, ändra användare, ta bort eller klarmarkera) i popupfönstret, och klicka sedan på Utför.

5._Fyll_i_namn.png

Sökning

I aktivitetslistan kan du söka bland samtliga, såväl öppna som stängda, aktiviteter i systemet. Du kan söka på ett specifikt ärendenummer (se Aktiviteter) eller på fritext. Fritextsökningen söker både på aktiviteternas rubriker och innehåll.

1. Skriv i ett sökbegrepp.

6._Skriv_in_o_nskat_so_kbegrepp.png

2. Klicka på knappen Sök.