Rapport - Försäljningsrapport

Följ

I denna rapport kan du få detaljerad information, bland annat antal fakturor, försäljningssumma och del av total försäljning, om försäljningen till olika företag. Du kan också jämföra siffrorna med en tidigare period. Rapporten är endast tillgänglig för dig som även har Fortnox Fakturering.

OBS! Vilka företag som visas i denna rapport styrs av vilken behörighetsnivå du tillhör.

Ta ut rapporten

  1. Gå till Rapporter och välj Försäljningsrapport.

  2. Välj för vilken period du vill ha ut information, och ev. om du vill ha en jämförelseperiod.

  3. Välj hur många företag du vill att rapporten ska visa.

  4. Välj under Kolumner vilken typ av information du vill att rapporten ska innehålla.

  5. Välj hur du vill att listan ska sorteras.

  6. Välj om utskriften ska visas stående eller liggande.

  7. Välj i vilket format du vill ha ut rapporten. Klicka sedan på Kör.

PDF - rekommenderas om du vill skriva ut rapporten. Du måste ha en PDF-läsare installerad på din dator. Detta kan du ladda ner gratis på exempelvis [Adobes hemsida].

HTML - rekommenderas om du bara vill titta på rapporten och inte skriva ut den.

TEXT - rekommenderas om du vill ta ut rapporten i text-format för att kunna öppna den i exempelvis Excel.

1._Urval_fo_r_fo_rsa_ljningsrapport.png