Rapport - Exportera kontakter

Följ

Denna rapport använder du om du vill exportera kontakter till exempelvis Excel.

OBS! Vilka kontakter du får ut i denna rapport styrs av vilken behörighetsnivå du tillhör.

Ta ut rapporten

  1. Gå till Rapporter och välj Exportera kontakter.

  2. Välj i vilket format du vill ha ut rapporten. Klicka sedan på Kör.

PDF - rekommenderas om du vill skriva ut rapporten. Du måste ha en PDF-läsare installerad på din dator. Detta kan du ladda ner gratis på exempelvis [Adobes hemsida].

HTML - rekommenderas om du bara vill titta på rapporten och inte skriva ut den.

TEXT - rekommenderas om du vill ta ut rapporten i text-format för att kunna öppna den i exempelvis Excel.

1._Urval_fo_r_rapporten_exportera_kontakter.png