Rapport - Exportera aktiviteter

Följ

Denna rapport använder du om du vill exportera aktiviteter till excel.

OBS! Vilka aktiviteter du får ut i denna rapport styrs av vilken behörighetsnivå du tillhör.

Ta ut rapporten

  1. Gå till Rapporter och välj Exportera aktiviteter.

  2. Välj period.

  3. Välj vilken/vilka aktivitetstyper du vill exportera.

  4. Välj vilken/vilka användares aktiviteter du vill exportera (endast möjligt för användare med behörighetsnivå 1).

  5. Välj i vilket format du vill ha ut rapporten. Klicka sedan på Kör.

HTML - rekommenderas om du bara vill titta på rapporten och inte skriva ut den.

TEXT - rekommenderas om du vill ta ut rapporten i text-format för att kunna öppna den i exempelvis Excel.

1._Urval_fo_r_rapporten_exportera_aktiviteter.png