Rapport - Aktivitetsstatistik per användare

Följ

I denna rapport kan du få ut statistik för de olika användarna fördelat på olika aktivitetstyper, till exempel hur många order en anställt skapat under en månad, eller hur många inkommande samtal respektive användare registrerat.

OBS! Endast de användare som har behörighetsnivå 1 kan få ut statistik för andra användare än sig själv.

  1. Gå till Rapporter och välj Aktivitetsstatistik per användare.

  2. Välj tidsintervall för aktiviteterna.

  3. Markera sedan vilka aktivitetstyper du vill se i rapporten.

  4. Välj vilka användare du vill se statistik för.

  5. Välj om du vill ha ut rapporten stående eller liggande.

  6. Välj i vilket format du vill ha ut rapporten. Klicka sedan på Kör.

PDF - rekommenderas om du vill skriva ut rapporten. Du måste ha en PDF-läsare installerad på din dator. Detta kan du ladda ner gratis på exempelvis [Adobes hemsida].

HTML - rekommenderas om du bara vill titta på rapporten och inte skriva ut den.

TEXT - rekommenderas om du vill ta ut rapporten i text-format för att kunna öppna den i exempelvis Excel.

1._Urval_fo_r_rapporten_aktivitetsstatistik_per_anva_ndare.png