Projekt

OBS!

Från och med den 31 december 2018 kommer ditt nuvarande CRM Säljstöd att upphöra och inte längre vara tillgängligt i Fortnox.

I samarbete med Upsales erbjuder vi istället Fortnox CRM - en toppmodern, framtidssäker lösning som ger dig ett mer komplett säljstöd än ditt nuvarande CRM.

 

I Fortnox CRM Säljstöd kan du ordna dina aktiviteter i olika projekt. Denna funktion är mycket bra om du hanterar flera parallella upphandlingar från kunder eller prospekt. Det finns ingen koppling till projektredovisningen i Fortnox Bokföring och Fortnox Fakturering.

 

Lägg till nytt projekt

Här lägger du till ett nytt projekt genom att skriva in olika uppgifter (projektnamn, projektledare, start- och slutdatum etc). Genom att göra en utökad sökning lägger du till vilka företag som ska ingå i projektet.

Gör såhär:

1. Klicka på knappen Utökad sökning.

2. Skriv in ditt sökvillkor i aktuellt fält och klicka på knappen Sök. Du kan skriva in företagsnamnet och söka endast på det. Vill du få upp alla företag i listan fyller du inte i några sökkriteria utan gör bara en "tom" sökning. Om du exempelvis vill söka fram alla företag som börjar på bokstaven A skriver du A* i fältet Företagsnamn, och klickar sedan på knappen Sök.

1._So_k_fram_vilka_fo_retag_som_ska_inga__i_projektet.png

3. Resultatet av din sökning visas i listan Företag till vänster på bildskärmen. Inom parentes ser du hur många träffar din sökning gav. Genom att bocka i kryssrutorna väljer du vilka företag som ska ingå i projektet.

2._I_listan_kryssar_du_fo_r_de_fo_retag_som_ska_inga__i_projektet.png

Sök projekt

Funktionen Sök projekt ger dig möjlighet att söka fram ett eller flera företag ur ditt projektregister i Fortnox CRM Säljstöd. Du kan söka på alla fält i programmet, såväl standardfält (projektnummer, projektnamn och startdatum mm) som eventuella fria fält som du själv skapat i programmet. Hur du skapar fria fält läser du mer om under Fria fält. Du har möjlighet att skapa olika sökningar om det är några sökningar som du gör oftare.

Projektsökning
Ovanför projektkortet kan du välja sex olika sökfält för snabbsökning. Inställningar gör du under Inställningar - Projekt - Projektsökning. Här får du välja bland de befintliga fälten på projektkortet, både standardfält och dina egna fria fält.

3._Ha_r_sta_ller_du_in_fo_rvalda_so_kfa_lt.png

Utökad sökning
Vill du söka på något annat fält än de du har som förvalda klickar du på knappen Utökad sökning. Skriv in ditt sökvillkor i aktuellt fält och klicka på knappen Sök. Om du exempelvis vill söka fram alla projekt som börjar på bokstaven A skriver du A* i fältet Projektnamn, och klickar sedan på knappen Sök. Resultatet av din sökning visas i listan Projekt till vänster på bildskärmen. Inom parentes ser du hur många träffar din sökning gav. Ditt sökvillkor och resultatet av din sökning ligger kvar tills du gör en ny sökning.

4._Ha_r_va_ljer_du_so_kkriteria.png


Lägg till aktivitet

1. Börja med att söka fram det projekt som du önskar registrera din aktivitet på.

2. Klicka på knappen Ny aktivitet i projektets verktygsfält. 

5._Klicka_pa__ny_aktivitet.png

3. Mata nu in lämpliga uppgifter om aktiviteten.

 

Ärendenummer: Detta är ett löpnummer på aktiviteterna. Under Inställningar - Aktiviteter - Generellt väljer du nummerserie på ärendenummer.

 

Företag/Kontakt: Här väljer du vilket företag aktiviteten gäller.

 

Typ: Typ av aktivitet. Alternativ ställs in under Inställningar - Aktiviteter - Aktivitetstyper.

 

Datum & starttid samt datum & sluttid:: Tid för aktivitetens början och slut.

 

Visa tid som: Här väljer du hur du vill visa din aktivitet. Upptagen, Frånvarande, Preliminärt och Ledig.

 

Heldagsaktiviteter: Kryssa i heldagsaktivitet om aktiviteten varar en dag eller mer.

 

Rubrik: Här skriver du rubriken på den aktuella aktiviteten.

 

Plats: Här skriver du var du ska utföra aktiviteten. Till exempel på kontoret, hos kunden, på Konserthuset.

 

Text: Här skriver du noteringar om aktiviteten. Vad kom ni överens om, vad som bestämdes med mera.

 

Status: Status sätts med radioknappar. Klar eller ej klar.

 

Prioritet: Hur viktig du anser att den aktuella aktiviteten är. Prioritet 1-5.

 

Användare: Den användare som aktiviteten skall vara associerad med.

 

Kopiera aktivitet till Användare: Här har du möjlighet att kopiera en aktivitet till en annan användare. När du klickar på knappen öppnas en popup med de användare du kan välja mellan. Klicka i dem som ska vara med.

 

Egen påminnelse: En påminnelse kan skickas ut till användaren som skapat aktiviteten. Detta kan ske via SMS, e-post eller en ”pop-up” i CRM Säljstöd.

Återkom: Anges ett kryss i återkom, kan du fylla i uppgifter för en kommande aktivitet.

6._Mata_in_uppgifter.png