Min sida - Panel

Följ

OBS!

Från och med den 31 december 2018 kommer ditt nuvarande CRM Säljstöd att upphöra och inte längre vara tillgängligt i Fortnox.

I samarbete med Upsales erbjuder vi istället Fortnox CRM - en toppmodern, framtidssäker lösning som ger dig ett mer komplett säljstöd än ditt nuvarande CRM.

 

Valet Panel under huvudfliken Min sida är en sida som du kan använda som din personliga startsida i CRM Säljstöd. Sidan består av ett antal moduler som du själv kan anpassa för att få en överblick som passar just dig. Under Panel finns en fast informationsruta som alltid visas. I rutan Kom ihåg kan du själv anteckna mindre texter om saker som du behöver ha koll på. Använder du Synk visas även den fasta rutan Dagens e-mail, som innehåller de e-mail som du hanterat tillsammans med CRM Säljstöd och Microsoft Outlook under dagen.

1._Panel.png


Modulerna är behörighetsstyrda. Programadministratören väljer vilka moduler som varje användare skall ha tillgång till. Du kan som enskild användare sedan själv välja vilka av dessa du önskar visa samt göra inställningar för vissa av dem, genom att klicka på knappen Hantera moduler. 2._CRM_papper_och_penna.png

Hantera moduler

Inställningar för modulerna under Min sida - Panel gör du genom att först klicka på ikonen Hantera moduler. 2._CRM_papper_och_penna.png

3._Hantera_moduler.png

I fältet Kom ihåg! till vänster kan du skriva in egna anteckningar.

I lista i mitten listas de olika modulerna och du kan här markera dem du vill ha synliga under Panelen, genom att klicka i rutorna Visa/dölj. Klickar du på modulens namn visas en beskrivning av modulen och nedan listade moduler kan också redigeras i detta läge.

  • Aktivitetsvisning - Till höger under inställningar kan du välja vilka typer av aktiviteter som ska visas i modulen samt ange en rubrik för dem.

  • Skicka SMS - Till höger under inställningar kan du välja avsändarnamn/nr för de SMS som skickas från SMS-modulen.

Kalender

En liten kalender för snabb överblick, och som du kan använda för att styra vilken dag informationen i de olika modulerna skall baseras på.

4._Kalender.png

Idag

Idag är en modul som mest är till för trevnad. I denna modul informeras du om flaggdag, namnsdag, månens läge med mera.

5._Idag.png

Du kan även lägga in födelsedagar på dina kontakter och få dem presenterade på rätt dag. En tårta visas då och genom att du håller markören över den visas det vem som fyller år.

6._Visar_fo_delsedag.png


Aktiviteter

Du kan här se klara aktiviteter som du har gjort idag (1), under veckan (7) eller under månaden (31). Du kan även se alla användares klara aktiviteter med samma intervall (klicka på en eller två gubbar).

7._Klara_aktiviteter.png


Säljprocess - idag

Visar vilka leads, kunder och prospekts som markerats idag (1), under veckan (7) eller under månaden (31).

8._Sa_ljprocess.png


CRM användare - idag

Information om hur många användare som varit inloggade i CRM Säljstöd. Detta kan presenteras för idag (1), veckan (7) eller månaden (31).

9._Antal_anva_ndare_som_varit_inloggade_under_vald_period..png


Inmatade uppgifter

I denna modul kan man se hur många företag eller kontaktpersoner som lagts in i systemet. Du ser även hur många som har tilldelats ett kundnummer. Längst ner summeras allt.

10._Inmatade_uppgifter_under_vald_period.png


Skicka SMS

Via denna modul kan du skicka sms direkt till dina kontakter. Du kan antingen skriva ett telefonnummer, kontaktens namn (och automatiskt få lämpliga förslag) eller plocka upp kontakten manuellt via den gula knappen.

11._Ha_r_kan_du_skicka_sms.png

För att ange en avsändare, klicka på ikonen Hantera moduler 2._CRM_papper_och_penna.png

Klicka sedan på Skicka SMS. Du kan skriva max 10 tecken, bokstäver eller siffror.

12._Ange_avsa_ndare.png


Interninformation

Denna modul innehåller länkar till de senast inlagda sidorna under Interninformation.

13._Ha_r_ser_du_la_nkar_till_olika_interna_meddelanden_som_a_r_inlagda..png