Inställningar - Projekt i CRM Säljstöd

Följ

Användargrupper

Du kan lägga upp olika användargrupper att märka dina projekt med. Du kan till exempel lägga upp en användargrupp per avdelning på företaget. Ska alla på försäljningsavdelningen ha tillgång till samma projekt så kan du välja att kryssa i gruppen istället för varje användare för sig.

Gör såhär:

  1. Gå till Inställningar - Projekt - Användargrupper.

  2. Klicka på Lägg till ny

  3. Ange ett namn i fältet Gruppnamn.

  4. Ange vilka användare som ska ingå i gruppen.

  5. Spara.

1._Insta_llningar_fo_r_anva_ndargrupper.png

Generellt

Här kan du välja hur många aktiviteter som ska visas på ett projektkort. Det är de senast tillagda aktiviteterna som visas. Alla aktiviteter kan ses under Visa aktiviteter på respektive projekt.

2._Ha_r_kan_du_va_lja_hur_ma_nga_aktiviteter_som_ska_visas_pa__ett_projektkort.png

Projektkortsutseende

Du kan bestämma vilka fält samt vilka informationsblock som skall vara synliga på projektkortet och i vilken ordning de sorteras. I kryssrutorna intill varje fält bockar du ur de rutor du inte vill ska vara synliga. Exempel är om du inte vill visa fälten Beskrivning och Anteckningar eller inte har användning för blocket Aktiviteter. Med pilarna flyttar du fälten mellan de tre olika kolumnerna samt uppåt och neråt.

3._Ha_r_kan_du_besta_mma_hur_du_vill_att_ditt_projektkort_ska_se_ut.png

Projektstatus

Du kan själv välja vilken status projekten ska ha genom att klassificera dem. De projekten med lägst siffra klassas högst.

4._Ha_r_kan_du_va_lja_olika_typer_av_status.png

Projektsökning

Ovanför projektkortet kan du välja sex olika sökfält för snabbsökning. Här får du välja bland de befintliga fälten projektkortet, både standardfält och dina egna fria fält. Vill du inte använda alla sex fälten så kan du lämna endel fält tomma.

5._Ha_r_kan_du_va_lja_vilka_fa_lt_du_vill_kunna_snabbso_ka_pa_.png

Projekttyper

Du kan enkelt märka dina projekt genom att använda standardfältet Projekttyp. Där kan du ange vilka typer av projekt du skall arbeta med. De kommer sedan att finnas i rullgardinsmenyn på projektkortet.

6._Ha_r_kan_du_la_gga_upp_olika_projekttyper.png