Inställningar - Order, Fakturering - Räntefakturering

Följ

För att kunna skapa en räntefaktura i Fortnox Fakturering behöver du först aktivera funktionen för räntefakturering. Klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet för att komma till inställningarna. Välj sedan Fakturering - Räntefakturering. Här aktiverar du funktionen och ställer in vad du vill ha för dröjsmålsränta samt om den ska beräknas utifrån fakturadatum eller förfallodatum.

Du väljer även om det inte ska skapas någon räntefaktura om betalningen gjorts mindre än exempelvis två dagar efter förfallodatumet eller om fakturabeloppet är mindre än exempelvis 50 kronor.

Om du vill kunna välja hur listan för dina räntefakturor ska sorteras fyller du i det räntebelopp du vill utgå ifrån. Väljer du att sortera listan efter 25 kronor kommer du kunna filtrera listan efter de fakturor som har ett räntebelopp över respektive under 25 kronor. 

Avslutningsvis bestämmer du vilket betalningsvillkor som ska gälla för räntefakturorna, om det ska tillkomma en fakturaavgift och vem som är referensperson.

 

r_ntefakturering.jpg


För att läsa om hur du skapar räntefakturor, klicka här