Inställningar - Order, Fakturering - Påminnelser

Följ

Om du vill kunna skicka ut påminnelsefakturor till de kunder som inte betalat i tid behöver du börja med att göra inställningarna för påminnelser. Gå till inställningarna som du hittar uppe i högra hörnet och välj sedan Fakturering - Påminnelser. 

Här fyller du i hur många dagar du vill att det ska gå från och med fakturans förfallodatum till det att du ska kunna skapa första påminnelsefakturan. I det andra fältet fyller du i hur många dagar du vill att det ska gå mellan påminnelsefakturorna. I det sista fältet fyller du i hur många påminnelsefakturor du vill kunna skapa. 

Under rubriken för påminnelseuppgifter fyller du i hur stor påminnelseavgiften ska vara samt vem som ska stå som referens på fakturorna. 

I rutorna för påminnelsetext skriver du i vilken fakturatext du vill ska skrivas ut på respektive påminnelsefaktura. Avsluta med att spara. 


p_minnelser.jpg

 

För att få instruktioner hur du skapar en påminnelsefaktura, klicka här