Gruppfunktioner - Gruppmärkning

Följ

Gruppmärkning är en funktion som gör att du kan lägga till uppgifter eller märka flera företag eller kontakter samtidigt. Du kan på ett smidigt sätt gå in och t ex ändra användartillhörigheten för alla företag på en gång, eller lägga till information i de fria fälten. För att ta fram de företag du vill göra en gruppmärkning på gör du en Utökad eller Avancerad sökning.

Nedan följer några exempel på gruppmärkningar:

Byta användartillhörighet på företag

  1. Gå in på Gruppfunktioner - Gruppmärkning - Företag.

  2. Klicka på knappen Utökad sökning.

  3. Välj sökkriteria. I detta fall vill vi söka fram alla företag som Bengt Bengtsson har användartillhörighet till. Klicka på Sök. Aktuella företag syns nu i listan Företag till vänster.

  4. Kryssa i den användare som nu ska ha tillhörighet, i detta fall Anna Andersson. OBS! Om du vill att Bengt Bengtsson ska ha kvar sin användartillhörighet så måste du kryssa i även honom.

Klicka på Utför.

1._Ha_r_va_ljer_du_vad_som_ska_a_ndras.png


Byta prislista för en grupp företag:

  1. Gå in på Gruppfunktioner - Gruppmärkning - Företag.

  2. Klicka på knappen Utökad sökning.

  3. Välj sökkriteria. I detta fall vill vi söka fram alla företag som har företagstypen VIP-kund. Klicka på Sök.

  4. Aktuella företag syns nu i listan Företag till vänster.

Kryssa i rutan Prislista och välj rätt prislista i rullgardinsmenyn. Klicka på Utför.

2._Uto_kad_so_kning.png


3._Kryssa_fo_r_rutan_prislista_och_va_lj_prislista.png