Gruppfunktioner - Grupp-SMS

Följ

Du kan från Fortnox CRM Säljstöd skicka sms till dina kontakter. För att kunna göra det måste du ange mobilnummer i standardfältet Mobil 1 på kontaktkortet. För att välja vilka personer som ska få ditt sms gör du en Utökad eller Avancerad sökning.

Gör såhär:

  1. Om du lagt upp någon mall för SMS under Inställningar - Mallar - SMS så kan du välja den i fältet Mallar/Skickade. Här samlas också de SMS du skickat tidigare, om du skulle vilja skicka ett igen.

  2. I fältet Avsändare fyller du i vem som skickar detta SMS. Det kan vara antingen ett mobilnummer, om du vill att mottagarna ska kunna svara på ditt sms, eller exempelvis ditt företagsnamn.

  3. Skriv texten.

  4. Du kan välja att Skapa aktivitet som kommer att synas på alla kontakter du skickar ditt SMS till.

  5. Kryssar du för Schemalägg utskick så kan du välja vid vilken tidpunkt du vill att ditt SMS ska skickas.

  6. Klicka på Skicka.