Företag - Lägg till företag

Följ

OBS!

Från och med den 31 december 2018 kommer ditt nuvarande CRM Säljstöd att upphöra och inte längre vara tillgängligt i Fortnox.

I samarbete med Upsales erbjuder vi istället Fortnox CRM - en toppmodern, framtidssäker lösning som ger dig ett mer komplett säljstöd än ditt nuvarande CRM.

 

Här lägger du till ett nytt företag genom att skriva in olika uppgifter (namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer, e-mail etc). Du kan här samla all information du har om företaget och du kan lägga till egna fria fält, som liksom standardfälten är sökbara.

Du har också möjlighet att från en Excel-fil importera en större mängd företag. Läs mer under Import företag & kontakter.

OBS! Du kommer till samma vy om du ska redigera ett företag.

1._Ha_r_la_gger_du_in_fo_retagsuppgifter.png


Företagstyp

Du kan enkelt märka dina kunder genom att använda standardfältet Företagstyp. Där kan du ange vilken typ av företag du skall arbeta med, exempelvis slutkund, grossist, butik, åkeri, aktiebolag eller handelsbolag. Under Inställningar - Företag - Företagstyper lägger du just de företagstyper du skall arbeta med. De kommer sedan att finnas i rullgardinsmenyn på företagskortet. På varje företagstyp kan du sätta en färg, som blir synlig på respektive företag i sökresultatet.

2._Ha_r_skriver_du_in_dina_olika_fo_retagstyper.png

Överordnat företag

I detta fält kan du välja ett företag som är överordnat det aktuella företaget, till exempel om det aktuella företaget är en filial till ett annat företag. Du kan sedan söka fram alla företag som ligger under ett överordnat företag.

 

Sortering och visa fält

Du kan bestämma vilka fält samt vilka informationsblock som skall vara synliga på företagskortet och i vilken ordning de sorteras. Detta gör du under Inställningar - Företag - Företagskortsutseende. I kryssrutorna intill varje fält bockar du ur de rutor du inte vill ska vara synliga. Exempel är om du inte behöver visa både fakturaadress och postadress eller inte har användning för blocket Användartillhörighet. Med pilarna flyttar du fälten mellan de tre olika kolumnerna samt uppåt och neråt.

3._Ha_r_va_ljer_du_vilka_fa_lt_och_block_som_ska_synas_samt_hur_de_ska_sorteras.png


Obligatoriska fält

Du kan välja att göra vissa fält obligatoriska. Det innebär att du inte kan spara företaget om du glömt att fylla i de fälten. Du får då en varning med röd text, som talar om vilka fält som måste fyllas i innan du kan spara.

Så gör du:
1. Gå in på Inställningar - Företag - Företagskortsutseende.
2. Klicka på benämningen på det fält du vill lägga som obligatoriskt.
3. Det öppnas ett nytt fönster. Där kryssar du i Obligatoriskt fält.
4. Klicka på Spara.

4._Ha_r_kryssar_du_i_om_du_vill_att_fa_ltet_ska_vara_oblihgatoriskt.png


Fria fält

Om du vill registrera mer information om företaget än vad som finns som standardfält, så kan du lägga in egna fria fält under Inställningar - Företag - Företagskortsutseende. Du kan endast lägga till egna fält under rubriken Ytterligare information. Du kan lägga till textfält, textruta, kryssruta, rullgardinsmeny och datumfält etc

Ett exempel på fritt fält är om du vill markera vilka av dina kunder som anmält sig till nyhetsbrev-utskick. Då är en kryssruta passande.

4._La_gg_till_ett_fritt_fa_lt.png

Så gör du:

  1. Gå in på Inställningar - Företag - Företagskortsutseende

  2. I blocket "Ytterligare information" klickar du på knappen Lägg till fält. Ett nytt fönster öppnas.

  3. Fyll i Namn, vad du vill att fältet ska heta. I detta fall "Nyhetsbrev".

  4. Eftersom det bara finns två alternativ, antingen ska kunden ha nyhetsbrevet eller inte, så är en kryssruta ett lämpligt val under Typ.

  5. I rullgardinsmenyn Justering väljer du om du vill att detta fält ska ligga i kolumnen till vänster, i mitten eller till höger.

  6. Sorteringen kan du välja om du har fler fria fält och inte vill att detta ska lägga sig sist. Skriv 10 för överst, 20 för nummer två o.s.v.

  7. Obligatoriskt fält innebär att du inte kan spara företaget om du inte har fyllt i detta fält.

  8. I fältet Info text kan du skriva in information om detta fält. När man sedan redigerar ett företag så finns ett "info-I" med din text bredvid detta fält.

  9. Klicka på Spara.

  10. Nu finns ditt egna fält med på företagskortet.

Användartillhörighet

Här kan du välja vilka användare som ska ha tillhörighet till detta företag. Du styr med behörigheter och olika nivåer per användare om det finns företag du inte vill att någon annan ska se. Beroende på vilken nivå de olika användarna har tilldelats av administratören ser de olika företag.

Dölja företag

Om du av någon anledning vill dölja ett företag från andra användare så markerar du fältet Dold under blocket Allmän information. Endast de personer som har Användartillhörighet till aktuellt företag kan då se det.

Kontakter

Här kan du koppla befintliga kontakter till ditt företag genom att klicka på den lilla gula rutan. Då kommer in lista upp innehållande alla dina kontakter. Du kan också lägga till nya kontakter som direkt kopplas till företaget du är inne och redigerar, samtidigt som det skapas ett separat kontaktkort. Klicka då på Lägg till ny kontakt.