Gruppfunktioner - Etiketter

OBS!

Från och med den 31 december 2018 kommer ditt nuvarande CRM Säljstöd att upphöra och inte längre vara tillgängligt i Fortnox.

I samarbete med Upsales erbjuder vi istället Fortnox CRM - en toppmodern, framtidssäker lösning som ger dig ett mer komplett säljstöd än ditt nuvarande CRM.Vill du göra ett brevutskick till dina kunder så kan du på Gruppfunktioner - Etiketter skriva ut etiketter att sätta på dina kuvert. För att kunna skriva ut etiketter måste du först göra en mall.

  1. Gå till Inställningar - Mallar - Etiketter.

  2. Klicka på Lägg till ny.

  3. Fyll i det antal kolumner och rader du har på ditt etikett-ark. Fyll sedan i måtten för marginalerna.

  4. Klicka på Standardinnehåll.

  5. Här kan du välja vilken information som ska finnas på etiketten och vart informationen ska hämtas. Klicka på den gula knappen bredvid varje fält för att infoga koden.

Klicka på Spara. Nu finns mallen att välja i rullgardinsmenyn Etikettmall på Gruppfunktioner - Etiketter - Lägg till ny.

1._Go_r_insta_llningar_fo_r_mallen.png

2._Va_lj_vilka_kontaktuppgifter_som_ska_vara_fo_rvalda_pa__etikettmallen.png


För att kunna skriva ut etiketterna måste du nu göra ett urval på vilka företag/kontakter du vill ha ut. Gör en Utökad eller Avancerad sökning. Valda företag/kontakter visas i listan Företag ellerKontakter till vänster. Där kan du bocka ur sådana du inte vill ha med. Klicka på Skapa PDF för att förhandsgranska etiketterna. Välj sedan Skriv ut i PDF-läsaren.