Gruppfunktioner - Gruppaktiviteter

Följ

Under rubriken Gruppfunktioner finns funktioner för hantering av aktiviteter, e-post, SMS, etiketter samt ändring av användarbehörigheter mm för flera företag och flera kontaktpersoner samtidigt. När du skall använda någon av gruppfunktionerna, måste du först göra en utökad sökning eller en avancerad sökning för att bestämma ditt urval för det du vill göra.

Gruppaktivitet

Under Gruppaktivitet kan du skapa aktiviteter som ska gälla för flera företag och kontakter. Du kanske t.ex vill skapa en aktivitet som innebär att ni under nästa vecka ska kontakta ett visst urval av kunder, t.ex de som bor i Göteborgsområdet, eftersom ditt företag ska medverka på en mässa där. Istället för att behöva skapa samma aktivitet för var och en av kunderna kan du använda funktionen Gruppaktivitet. Välj först ut vilka företag denna aktiviteten ska gälla för genom Utökad sökning eller Avancerad sökning. Skapa sedan aktiviteten.

Ärendenummer: Detta är ett löpnummer på aktiviteterna. Under Inställningar - Aktiviteter - Generellt väljer du nummerserie på ärendenummer.

Typ: Typ av aktivitet. Alternativ ställs in under Inställningar - Aktiviteter - Aktivitetstyper.

Datum & starttid samt datum & sluttid: Tid för aktivitetens början och slut.

Visa tid som: Här väljer du hur du vill visa din aktivitet. Upptagen, Frånvarande, Preliminärt och Ledig.

Aktivitetstillhörighet: Här väljer du om aktuell aktivitet ska tillhöra ett företag, en kontakt eller om det är en generell aktivitet (ingen tillhörighet). Om du skapar aktiviteten från ett företags eller en kontakts presentationskort, är aktiviteten redan kopplad.

Heldagsaktiviteter: Kryssa i heldagsaktivitet om aktiviteten varar en dag eller mer.

Rubrik: Här skriver du rubriken på den aktuella aktiviteten.

Plats: Här skriver du var du ska utföra aktiviteten. Till exempel på kontoret, hos kunden, på Konserthuset.

Text: Här skriver du noteringar om aktiviteten. Vad kom ni överens om, vad som bestämdes med mera.

Status: Status sätts med radioknappar. Klar eller ej klar.

Prioritet: Hur viktig du anser att den aktuella aktiviteten är. Prioritet 1-5.

Kontakt: Om du har fyllt i kontaktpersoner på det aktuella företaget, kan du här välja bland dem.

Användare: Den användare som aktiviteten skall vara associerad med.

Kopiera aktivitet till Användare: Här har du möjlighet att kopiera en aktivitet till en annan användare. När du klickar på knappen öppnas en popup med de användare du kan välja mellan. Klicka i dem som ska vara med.

Egen påminnelse: En påminnelse kan skickas ut till användaren som skapat aktiviteten. Detta kan ske via SMS, e-post eller en ”pop-up” i CRM Säljstöd.

Påminnelse till företaget/kontakten: Påminnelse kan även skickas ut till det företag eller den kontakt som aktiviteten ligger på.

Återkom: Anges ett kryss i återkom, kan du fylla i uppgifter för en kommande aktivitet.

1._Gruppaktivitet.png