Företag - Importera från PAR

Följ

OBS! Syns endast om du aktiverat PAR.

Denna funktion kan du använda om du söker efter ett eller ett fåtal särskilda företag, till exempel i en viss stad. Du kan importera dem direkt till Fortnox och genom ditt användarnamn och lösenord hos PAR, som du angivit under Inställningar - PAR - Användaruppgifter identifieras du och PAR debiterar dig för adresserna du importerat.

Gör såhär:

1. Gå till Företag - Importera från PAR.

1._Ga__till_fo_retag_-_importera_fra_n_PAR.png


2. I sökfälten skriver du in dina sökkriterier, i detta fall söker vi efter ett speciellt företag och vi vet i vilken ort det finns. Klicka på Sök.

2._So_k_efter_fo_retaget.png
3. Kryssa i de företag du vill importera. Är rutan inaktiv (gråad) så innebär det att du redan har företaget i ditt CRM Säljstöd. Klicka på knappen Importera för att importera företaget.

3._Va_lj_vilket_vilka_fo_retag_du_vill_importera.png