Behörighetsnivåer i CRM Säljstöd

Följ

I Fortnox CRM Säljstöd finns möjligheten att styra vilka företag och kontakter de olika användarna ska få se, ge dem olika behörighetsnivåer. Detta kan vara lämpligt om du till exempel har flera olika säljare och de inte ska kunna komma åt varandras företag eller orders. I behörigheterna kan en administratör välja om en användare ska ha Nivå 1, Nivå 2 eller Nivå 3. Du kan också välja om dessa behörighetsnivåer även ska gälla i Fortnox Order, Offert och/eller Fortnox Fakturering.

De olika nivåerna

Nivå 1

En användare som har Nivå 1 kan se alla företag/kontakter förutom de hon inte har Användartillhörighet till och som är dolda av en annan användare. Detta är den högsta behörighetsnivån. Användare med Nivå 1 kan även se andra användares Säljstöd idag.

Nivå 2

En användare som har Nivå 2 kan se alla företag/kontakter som hon har Användartillhörighet till, samt alla som inte har någon Användartillhörighet alls.

Nivå 3

En användare som har Nivå 3 kan endast se de företag som hon har Användartillhörighet till.