Affärsmöjligheter i Fortnox CRM Säljstöd

Följ

Under fliken Affärsmöjligheter kan du skapa egna affärsmöjligheter och få kontroll över säljprocessen hos dina olika kunder och prospekts. Med affärsmöjlighet menar vi när någon visar intresse för att göra affär med dig. För varje affärsmöjlighet kan du definiera en sannolikhet för att möjligheten slutar med ett avslut eller affär. Programmet räknar ut vägt ordervärde, baserat på den sannolikhet som du angivit. Du kan ta hänsyn till eventuell rabatt, såväl i belopp som i procent (%). Du kan även skapa en offert, order eller faktura utifrån din affärsmöjlighet om du har Fortnox Order och/eller Fortnox Fakturering.

Du kan även skapa en affärsmöjlighet på aktuellt företag på företagskortet, genom att klicka på ikonen 1._Affa_rsmo_jligheter.png

2._Affa_rsmo_jligheter.png


Lista affärsmöjligheter

Under Affärsmöjligheter - Lista ser du alla dina affärsmöjligheter. I fältet Filter kan du om du vill filtrera bort avslutade affärsmöjligheter så att endast de aktiva syns i listan.

Du kan i listan sortera på varje rubrik, genom att klicka på rubriken i exempelvis kolumnen Företag så ändras sorteringen från fallande till stigande alfabetisk ordning.

Bedömt värde - Detta är den totala försäljningssumman om denna affärsmöjlighet går igenom och resulterar i affär.

Vägt värde - Värdet på affären i förhållande till sannolikheten.

3._La_ngst_ut_i_listan_ser_du_bedo_mt_va_rde_och_va_gt_va_rde.png


Sök affärsmöjlighet

Har du många affärsmöjligheter i din lista kan du söka på några olika sätt.

Filter: Här kan du välja i rullgardinsmenyn om du vill visa alla, endast aktiva eller endast avslutade affärsmöjligheter.

Affärsnr: Om du vet vilket affärsnummer affärsmöjligheten har kan du skriva in det här och klicka på Sök.

Registreringsdatum: Vet du att du lade in en affärsmöjlighet i januari så kan du skriva intervallet 2010-01-01 till 2010-01-31 här, så kommer alla affärsmöjligheter som har registreringsdatum inom intervallet att visas.

Beräknat avslutdatum: Vill du lista alla affärshändelser som beräknas vara avslutade den närmaste veckan så lägger du in det datumintervallet här.

4._Ha_r_so_ker_du_affa_rsmo_jligheter.pngSkapa Offert/Order/Faktura

Om du har Fortnox Order och/eller Fortnox Fakturering kan du skapa en Offert, order eller faktura från affärsmöjligheten.

Gör såhär:

Gå in på Affärsmöjligheter - Lista och välj affärsmöjlighet.

Klicka på 5. offert.png för att skapa en offert.

Klicka på 6. Order.png för att skapa en order.

Klicka på 7. Faktura.png för att skapa en faktura.

8._Klicka_pa__respektive_symbol_fo_r_att_skapa_offert-order-faktura.png


Affärsmöjligheten kommer nu att registreras som Avslutad. Det kan du se i Affärsmöjligheter - Lista om du filtrerar på Visa avslutade. Går du in på affärsmöjligheten kan du även se vilken offert/order/faktura den är kopplad till.

9._Ha_r_ser_du_att_affa_rsmo_jlighetet_nr_6_a_r_kopplad_till_offert_nr_8.png


Lägg till affärsmöjlighet

Arbetsgång

  1. Klicka på fliken Affärsmöjligheter och välj Lägg till.

  2. I fältet Beskrivning döper du din affärsmöjlighet.

  3. Fyll i Registreringsdatum och Beräknat avslutsdatum.

  4. Fyll i Sannolikhet till affär.

  5. Ange vilket företag det gäller. Företaget måste finnas upplagt under filken Företag. Om du klickar på den gula fyrkanten kommer alla företag i en lista som du kan välja ifrån.

  6. Välj en kontaktperson i rullgardinsmenyn Kontakt. Här kommer de kontakter som finns kopplade till det företag du valt.

  7. I textrutan Anteckningar kan du skriva allmänna anteckningar om affärsmöjligheten.

  8. Avslutad bockar du för när affärsmöjligheten blivit en order/faktura eller om det inte blev någon affär.

  9. Välj vilka artiklar affären handlar om. Du kan antingen skriva in artikelnumret eller klicka på den gula knappen så får du upp listan med alla artiklar. Använder ni inte artikelregistret går det bra att skriva i kolumnen Benämning utan att ange artikelnummer.

  10. När du registrerat dina artiklar klickar du på Spara.

10._Ha_r_registrerar_du_en_affa_rsmo_jlighet.png