Fortnox Användarstöd

Tidredovisning - Massattestering

Attestering

Innan en vecka kan faktureras måste den attesteras. Först när en vecka är avlevererad går den att attestera. Attestering är behörighetsstyrt. Du kan attestera en vecka i taget, eller flera veckor på en gång genom massattestering.


1. Gå till Tid - Rapportera. Välj användare i listan om du är den som attesterar andras registreringar. Öppna veckan genom att klicka på veckonumret i kalendern. Klicka på symbolen för att Attestera.

1._Klicka_pa__symbolen_fo_r_att_attestera_kopia.png

OBS!
Attestering sker utan kontrollfråga och du kan endast ångra en attestering om du har behörighet att låsa upp en vecka. Du låser upp en vecka genom att klicka på symbolen Lås upp.

2._Eller_pa__symbolen_la_s_upp_om_du_beho_ver_a_ndra_na_got_i_en_redan_attesterad_vecka_kopia.png


2. För att attestera flera veckor på en gång går du till Tid - Massattestering. Välj användare och sök fram den period du vill attestera. Du ser veckovis summeringar av rapporterad tid inom den valda perioden. Markera de veckor du vill attestera och klicka sedan på Attestera.

3._Markera_de_veckor_du_vill_attestera_och_klicka_pa__attestera_kopia.png