Fortnox Användarstöd

Register i Tidredovisning - Uppdrag

När du har lagt in de kunder, artiklar och eventuellt också de aktivitetsgrupper du behöver för uppdragen, är det dags att lägga upp de olika uppdragen. Ett uppdrag måste vara knutet till en kund. En kund kan ha flera uppdrag.


1. Välj fliken Register - Uppdrag. En lista över alla tillgängliga uppdrag visas. När du klickar på raden för något av uppdragen får du fram en detaljerad specifikation. I denna vy kan du söka efter ett uppdrag i rutan Uppdrag eller Benämning. Du kan också välja om du även vill visa stängda uppdrag i listan.

1._I_listan_visas_dina_uppdrag..png


2.
Klicka på Lägg till ny. Fyll i fälten enligt nedan.

2._Fyll_i_fa_lten_fo_r_uppdraget.png


Kund
Börja med att hämta upp kunden som du skall koppla ett uppdrag till. Det gör du genom att klicka på den gula fyrkanten bredvid fältet
Kundnr och välja en kund från listan som dyker upp. Alternativt skriver du in kundnumret direkt.

Uppdrag/Benämning
Här kan du ange ett kort namn på uppdraget och i benämningen skriver du en förklarande text. Fältet
Uppdragskall var unikt och är obligatoriskt, medan fältet Benämning inte är obligatoriskt.

Aktivitet
Här ska alla händelser som du vill redovisa ett antal för (tim, st, km etc.) läggas upp. Det kan gälla vad som helst, t.ex. revision, bokföring, plattsättning eller fönsterputsning. Aktivitetens namn kan innehålla både siffror och text. Det är aktiviteten som medarbetaren ser när tiden ska rapporteras. Fältet är obligatoriskt.

Artikelnummer
Vill du att aktiviteten skall faktureras kopplar du den till en artikel där priset ligger, annars lämnas artikelfältet tomt. Fältet är inte obligatoriskt.

Fakturatext
Det här fältet använder du bara om du vill ha en annan text än artikelbenämningen på din faktura.

Artikelbenämning
Artikelbenämningen hämtas automatiskt från artikelregistret beroende på det artikelnummer du lagt in.

Enhet: I Fortnox Tidredovisning finns det fyra olika enheter. Det är timmar, styck, kilometer och utlägg. Detta för att summeringen skall bli korrekt i inrapporteringsbilden och på rapporterna. Fältet är obligatoriskt.

Aktivitetsgrupp
Används för att du skall kunna få en nivå till på dina rapporter. Om du kopplar ett antal olika aktiviteter till en aktivitetsgrupp så kan du få statistik både på enstaka aktiviteter eller på en hel aktivitetsgrupp. Fältet är inte obligatoriskt.

Plussaldo
När du skapar din faktura kanske du vill avrunda antalet timmar eller så har du kanske kommit överens med kunden om att inte fakturera allt just nu. Då kan du ändra antalet timmar på fakturan och i plussaldo sparas överskjutande timmar. Du kan välja att ta med dem vid ett senare tillfälle eller ta bort dem. Fältet är inte obligatoriskt.

Lås aktivitetsrad
Med denna knapp kan du låsa en aktivitet i ett uppdrag. Ingen tid kan då registreras på denna aktivitet men du kan fortfarande se allt som tidigare registrerats på aktiviteten.

 

3. Om du vill ändra i något fält är det bara att klicka i fältet och skriva in ändringen. Vill du ta bort något markerar du det och raderar. Om du vill byta ut något på en rad, till exempel en artikel du har lagt in från artikelregistret, placerar du markören på raden och lägger in det du vill ha där i stället. Om du vill radera en hel rad klickar du på soptunnan längst till höger på aktuell rad. Klicka på Spara när du är klar.


Tips! Om du har ett uppdrag som liknar något du redan har lagt upp kan du kopiera det. Öppna det befintliga uppdraget och klicka på knappen Kopiera. Ett nytt uppdrag skapas med samtliga aktiviteter från det kopierade uppdraget.

3._Spara_uppdraget_na_r_du_a_r_klar.png