Fortnox Användarstöd

Fakturering Tidredovisning

Fakturera tid

När fakturering ska ske bestämmer du själv. Allt som är attesterat är tillgängligt för fakturering och du väljer vad du vill ta med på en faktura. För att du ska kunna fakturera krävs att du har behörighet till det.

1. Klicka på fliken Fakturering. Nästa steg är att se vilka registreringar som är tillgängliga för fakturering. Skriv in ett uppdrag eller klicka på den gula fyrkanten för att visa uppdragsregistret. Alla aktiva uppdrag finns i listan, oavsett om några registreringar finns på uppdraget eller inte. Ett alternativ är att först välja kund. Fördelen med det är att listan över uppdrag då enbart visar den valda kundens uppdrag. Välj uppdrag i listan genom att klicka på texten. Välj period genom att skriva in datum eller välja från kalendern. Klicka på Sök.

1._Va_lj_uppdrag_och_period.png


2. Markera det som ska faktureras genom att markera rutan Fakturera för aktuella rader. Om du inte vill fakturera allt som rapporterats på en rad skriver du in ett annat värde i rutan Faktureras. Skillnaden placeras under Plussaldo. Detta kan du välja att fakturera senare eller inte fakturera alls.

2._Markera_vad_som_ska_faktureras.png

3. Du kan välja vad för information som ska visas på fakturan:

3._Va_lj_vad_som_ska_visas_pa__fakturan.png


Detaljvy
I detta fält väljer du om du vill se allt som faktureras som en totalsumma på en rad (
Total), eller per användare (Användare).

Fakturatext
Här kan du välja vad som ska visas på artikelraderna: artikel, aktivitet och eventuellt vilken användare som utfört arbetet.

Fakturadatum
Välj ett datum för fakturan.

Visa uppdrag på faktura
Markera denna ruta om du vill att uppdraget ska visas på fakturan.

Visa projekt på faktura
Markera denna ruta om du vill att projekt ska visas på fakturan.

Fritext
Här kan du själv skriva en valfri text med max 50 tecken, som visas längst ner på fakturan.


4. Klicka på Skapa faktura. Fakturan skapas och fakturanumret visa. Fakturan hamnar i listan över fakturor, i Fortnox Fakturering, får typen T och märks som Ej bokförd. Du kan gå direkt till fakturan genom att klicka på länken med fakturanumret.

Massfakturering

1. När du vill fakturera flera kunder och/eller projekt vid samma tillfälle väljer du Fakturering - Massfakturering. Om du vill fakturera alla kunder och alla projekt lämnar du fälten Kund och Projekt blanka och anger endast fr.o.m - t.o.m vilken period du vill fakturera. Om du däremot vill fakturera en viss kund (och kanske alla projekt på den kunden) anger du kundnummer eller väljer kunden från kundregistret via den gula fyrkanten. Vill du fakturera ett visst projekt och alla kunder på det projektet anger du projektnummer eller väljer projekt från projektregistret via den gula fyrkanten.


OBS! Använder du inte projekt så visas inte urvalet för projekt.

4._Va_lj_kund__projekt_och-eller_period.png


2. Du kan här välja vilka uppdrag och/eller projekt du vill fakturera genom att kryssa i rutan längst till höger. Om du inte vill fakturera just nu avmarkerar du kryssrutan och uppdraget kommer med nästa gång du väljer den period som uppdraget finns med i.

Om en kund har flera olika uppdrag kopplat till sig kan du välja att markera Skapa en faktura/uppdrag eller samla allt på en faktura.

Välj önskad fakturatext och skriv eventuellt in en fritext. Klicka på knappen Skapa faktura. Fakturorna placeras i listan över fakturor i Fortnox Fakturering, och visas som Ej bokförda. Du kan gå direkt till en faktura genom att klicka på länken med fakturanumret.

5._Markera_de_rader_du_vill_fakturera_och_klicka_pa__knappen_skapa_faktura.png