Fortnox Användarstöd

Tidredovisning - Rapporter

Via en dynamisk rapportfunktion kan du ta fram flera olika rapporter för Fortnox Tidredovisning.


1. Klicka på fliken Rapport. Grundprincipen är att du kan skapa en rapport för ett uppdrag och sedan kan du välja vad du vill visa på rapporten, för det specifika uppdraget. Klicka på den gula fyrkanten vid Uppdrag och välj uppdrag i listan. Ett alternativ är att du först väljer kund så visar uppdragslistan enbart den aktuella kundens uppdrag. Om du vill begränsa rapporten ytterligare kan du välja enbart en aktivitet eller en aktivitetsgrupp.

1._Va_lj_vilket_uppdrag_och_eventuell_aktivitet_eller_aktivitetsgrupp.png


2. Välj bland följande fält för att få ut den information du vill ha i rapporten:


2._Va_lj_vad_du_vill_visa_i_rapporten_och_klicka_pa__so_k.png


Användare
Välj om du vill visa rapporten för en särskild användare. Du kan skriva in namnet eller välja i listan om du klickar på den gula knappen. Låter du detta fält vara tomt så visas alla användare i rapporten.

Period
Välj vilket tidsintervall du vill att rapporten ska visa.

Rapport
Du kan välja att summera aktiviteterna på hel vecka eller på dygn. Väljer du
Dygnssumma så kan sedan välja om du vill visa fakturerade dagar eller ej fakturerade dagar.

Endast fakturerbart
Markera denna ruta om du, i rapporten, endast vill visa aktiviteter som kan faktureras.

Delsumma
I rapporten delsummeras den kolumn du valt att sortera på. Klickar du på rubriken
Vecka så att rapporten sorteras veckovis så är det veckorna som delsummeras, sorterar du på rubriken Kund så delsummerar rapporten kundvis.

Status
Välj om du vill visa alla veckor oavsett status, eller om du exempelvis bara vill visa attesterad tid.

Visa kolumner
Här väljer du vilka kolumner som ska visas i rapporten.

Sök
Klicka på
Sök så ser du i rapportvyn endast de kolumner du valt att visa.

Rensa
Denna knapp rensar dina urval.


3. När du har sökt fram informationen enligt ditt urval väljer du Visa PDF eller Exportera. När du tagit fram rapporten som en Pdf-fil kan du välja om du vill spara den på din dator eller skriva ut den. Om du istället väljer Exportera kan du t ex öppna rapporten i Excel för att göra beräkningar eller ändringar.

3._Na_r_du_so_kt_fram_resultatet_klickar_du_pa__visa_PDF_eller_exportera.png