Tid - Visa lönebesked Tidredovisning

Följ

Under menyn Tid - Visa lönebesked finns Mina Lönebesked om du även använder Fortnox Lön. Här visas de perioder och lönebesked som skapats på personen.

1._Ha_r_kan_du_se_dina_lo_nebesked.png


För att se detaljer och skriva ut enstaka lönebesked klickar du på aktuell rad.

2._Klicka_pa__aktuellt_lo_nebesked_fo_r_att_se_detaljer_eller_skriva_ut_det.png


Lönebesked detaljvy

För att se och skriva ut enstaka lönebesked klickar du på aktuell rad. Du ser vilka lönearter som genererats från kalendariet respektive från standardlöner. I kolumnen Källa står en förkortning på var lönearten kommer ifrån.

  • SCH - Lönearten kommer från arbetstidsschemat.

  • LON - Lönearten kommer från en övrig registrering.

  • KAL - Lönearten kommer från en kalendariumregistrering.

  • STD - Lönearten kommer från en registrering via standardlön.

  • KPL - Lönearten är kopplad med en annan löneart.

Vill du skriva ett meddelande till personen skriver du det i rutan Meddelandetext. Trycker du på knappen Skriv ut lönebesked skrivs lönebeskedet ut preliminärt. Vill du se hur lönebeskedet är konterat trycker du på Visa kontering.

3._Klicka_pa__aktuellt_lo_nebesked_fo_r_att_se_dess_detaljvy.png


Trycker du på knappen Återför lönebesked återgår lönebeskedet till att få status nytt lönebesked. För att uppdatera lönebeskedet går du tillbaka till Lönebesked. Aktuellt lönebesked är då markerat. Du sätter en bock i rutan Skriv ut lönebesked och trycker på knappen Utför. Lönebeskedet får då statusen Utskriven igen. Observera att om du har skapat arbetsgivardeklaration och/eller bokföringsunderlag så bör du ta bort dessa innan du skriver ut lönebeskedet på nytt.

Vill du förhandsgranska alla lönebesked i löneperioden sätter du en bock i rutan Preliminär utskrift, och trycker sedan på Utför. Vill du skriva ut lönebeskeden skarpt bockar du istället för rutan Skriv ut lönebesked och trycker på Utför. De lönebesked som inte är utskrivna är markerade. Lönebeskeden kommer upp på bildskärmen och de kan skrivas ut eller sparas som Pdf-dokument. I listan blir lönebeskeden blåmarkerade, vilket indikerar att de är utskrivna. Först när lönebeskeden är utskrivna finns de i listan för utbetalning, dvs. inte när de endast är preliminärt utskrivna.

4._Klicka_pa__visa_kontering_fo_r_att_se_hur_lo_nebeskedet_a_r_konterat.png