Fortnox Användarstöd

Register i Tidredovisning - Uppdragsmallar

Om du har liknande uppdrag till dina kunder är det mycket tidsbesparande att skapa uppdragsmallar. Dessa kan du enkelt koppla till dina kunder. Alla uppdrag som kopplas till en mall uppdateras automatiskt vid eventuell ändring i mallen.


1. Gå till Register - Uppdragsmall - Lägg till ny. Lägg sedan upp de aktiviteter och artiklar som du vill ska finnas i din mall och klicka på Spara.

1._La_gg_till_ny_uppdragsmall.png

Uppdragsmall
Här kan du ange ett kort namn på uppdraget. Fältet Uppdrag är unikt och är obligatoriskt.

Benämning
Här lägger du in en beskrivande text. Detta fält är inte obligatoriskt.

Anteckningar
Här kan du skriva interna noteringar om uppdragsmallen. Detta är endast för intern information och kan inte skrivas ut.

Aktivitet
Här ska alla händelser som du vill redovisa ett antal för (tim, st, km etc.) läggas upp. Det kan gälla vad som helst, t.ex. revision, bokföring, plattsättning eller fönsterputsning. Aktivitetens namn kan innehålla både siffror och text. Det är aktiviteten som medarbetaren ser när tiden ska rapporteras. Fältet är obligatoriskt.

Artikelnummer
Vill du att aktiviteten skall faktureras kopplar du den till en artikel där priset ligger, annars lämnas artikelfältet tomt. Fältet är inte obligatoriskt.

Fakturatext
Det här fältet använder du bara om du vill ha en annan text än artikelbenämningen på din faktura.

Artikelbenämning
Artikelbenämningen hämtas automatiskt från artikelregistret beroende på det artikelnummer du lagt in.

Enhet
I Fortnox Tidredovisning finns det fyra olika enheter. Det är timmar, styck, kilometer och utlägg. Detta för att summeringen skall bli korrekt i inrapporteringsbilden och på rapporterna. Fältet är obligatoriskt.

Aktivitetsgrupp
Används för att du skall kunna få en nivå till på dina rapporter. Om du kopplar ett antal olika aktiviteter till en aktivitetsgrupp så kan du få statistik både på enstaka aktiviteter eller på en hel aktivitetsgrupp. Fältet är inte obligatoriskt.

Lås aktivitetsrad
Med denna knapp kan du låsa en aktivitet i ett uppdrag. Ingen tid kan då registreras på denna aktivitet men du kan fortfarande se allt som tidigare registrerats på aktiviteten. 2. Lås aktivitet.png


2. När du sparat din uppdragsmall kan du koppla mallen till dina kunder. Klicka på symbolen Koppla till kunder uppe till höger. Markera de kunder som du vill koppla mallen till genom att bocka för kryssrutan. Välj därefter Skapa så skapas ett uppdrag per markerad kund.

3._Klicka_pa__symbolen_koppla_till_kunder.png


4._Och_va_lja_vilka_kunder_som_ska_kopplas_till_uppdragsmallen.png

3. Välj därefter en kund eller klicka på den gula knappen och lägg upp en ny. Välj sedan in ett befintligt uppdrag eller klicka på den gula knappen och skapa ett nytt. Du kan även välja att koppla en uppdragsmall. Välj mall eller klicka på den gula knappen och skapa en ny mall. Då projektet sparas kommer ett uppdrag skapas utifrån den valda mallen. När du fyllt i alla uppgifter sparar du projektet. Om du har flera kunder kopplade till ett projekt gör du enligt punkterna ovan för varje kund i projektet.