Register i Tidredovisning - Medarbetare

Följ

Om du har behörighet att registrera tid för andra använder du registret Medarbetare för att lägga upp sådana personer som inte har någon egen inloggning, men som det ändå ska registreras tid för. Medarbetare som har en egen inloggning kan du alltid registrera tid för. De finns upplagda med automatik i det här registret.

En medarbetare som inte har en egen inloggning och som någon annan registrerar tid för, kan senare kan ta över sin egen tidregistrering genom att skaffa en licens. Se Tilläggsbeställning.

1. Gå till Register - Medarbetare. Listan över de medarbetare du har upplagda visas. De medarbetare som har Ja i kolumnen Programanvändare har redan en egen inloggning och är automatiskt upplagda i det här registret. Sådana användare går inte att redigera i det här registret. Inställningar för dem gör du istället i Fortnox Lobby.

2._Listan_o_ver_ansta_llda_hittar_du_under_register_-_medarbetare.png


2. När du ska lägga upp en ny medarbetare klickar du på Lägg till ny. Ange användar-ID. Om en medarbetare senare får en egen inloggning bockar man först i programanvändare och kopplar sedan rätt behörighet på den personen, i lobbyns administration. Sedan kan den personen ta över tidregistreringen själv. Skriv in övriga uppgifter du vill ha med och klicka på Spara.

3._Fyll_i_uppgifterna_om_den_nya_medarbetaren_och_klicka_pa__spara.png