Fortnox Användarstöd

Register i Tidredovisning - Aktivitetsgrupper

Aktivitetsgrupp använder du för gruppering vid rapporter. Det kan vara användbart om du vill få ut gemensam statistik för en grupp av aktiviteter, till exempel om du har ett antal aktiviteter för utbildning men vill få gemensam statistik för dem. Vill du använda aktivitetsgrupper lägger du upp grupperna under Register - Aktivitetsgrupp. När du sedan lägger in ett uppdrag under Register - Uppdrag kan du välja aktivitetsgrupp för de rader du vill ha med det på.

 

1._Du_la_gger_in_aktivitetsgrupper_under_register_-_aktivitetsgrupp.png