Fortnox Användarstöd

Personlig tidredovisning

Personlig tidredovisning är till för en anställd som endast ska rapportera tid för sig själv, till skillnad från en vanlig licens i Fortnox Tidredovisning, där en användare kan rapportera tid, ta ut rapporter och fakturera även för andra användare.

 

Rapportera tid

För att rapportera tid, gör såhär:

1. Innan du börjar rapportera din tid måste du Skapa vecka, alltså "öppna upp" aktuell vecka för registrering. Klicka på aktuell vecka i kalendern.

1._Markera_aktuell_vecka.png

2. Klicka på ikonen Skapa vecka Fil:Tid_skapavecka_ikon.png . Har du registrerat tid tidigare får du en fråga om du vill kopiera de uppdrag du rapporterat senast.

2._Va_lj_om_du_vill_kopiera_senast_anva_nda_uppdrag.png

3. I första kolumnen registreras olika uppdrag, som är kopplade till en kund. Välj uppdrag genom att klicka på den gula fyrkanten eller genom att börja skriva i kolumnen Uppdrag, då visas en lista med exempel på uppdrag som stämmer med det du börjat skriva. Med Personlig tidredovisning kan du inte själv lägga upp nya uppdrag, för detta måste man ha en vanlig licens för Tidredovisning.

3._Klicka_pa__den_gula_fyrkanten_fo_r_att_va_lja_uppdrag_i_listan.png

4._Eller_skriv_in_aktuellt_uppdrag_direkt.png

4. Välj sedan en Aktivitet, som är kopplad till uppdraget och visar vilken typ av arbetsuppgift du utfört hos/för kunden. Även här kan du klicka på den gula fyrkanten eller skriva in direkt på raden.

5._Va_lj_aktivitet.png

5. Ange nu det antal timmar du arbetat med de olika uppdragen/aktiviteterna, per dag.

6._Ange_antal_timmar.png


Om du vill ange en kommentar till din arbetade tid kan du klicka på ikonen
Fil:Tid_kommentar_ikon.png och skriva kommentaren på aktuell dag. Du kan markera rutan under varje dag om du vill att denna kommentar ska visas på fakturan som senare skickas till kunden.

7._Ange__vid_behov__en_kommentar_till_den_rapporterade_tiden.png


6.
Din arbetade tid registreras per vecka, och när du är klar med rapporteringen för en vecka ska du Avleverera

veckan så att ansvarig kan kontrollera och godkänna, attestera. Klicka på ikonen Avleverera Fil:Tid_avleverera.png. I kalendern visas en avlevererad vecka med gul färg. Har den ansvarige godkänt, Attesterat, veckan visas den som grön. Rödmarkerade veckor är passerade veckor som inte är avlevererade.

När en vecka är avlevererad kan du inte registrera mer tid den veckan. Om något skulle bli fel får du kontakta ansvarig för tidrapporteringen som kan låsa upp veckan åt dig.

8._Avlevererad_vecka_a_r_gulmarkerad__attesterad_a_r_gro_n.png


Rapport

Via en dynamisk rapportfunktion kan du ta fram flera olika rapporter för Fortnox Tidredovisning.

1. Klicka på fliken Rapport. Grundprincipen är att du kan skapa en rapport för ett uppdrag och sedan kan du välja vad du vill visa på rapporten, för det specifika uppdraget. Klicka på den gula fyrkanten vid Uppdrag och välj uppdrag i listan. Ett alternativ är att du först väljer kund så visar uppdragslistan enbart den aktuella kundens uppdrag. Om du vill begränsa rapporten ytterligare kan du välja enbart en aktivitet eller en aktivitetsgrupp.

9._Va_lj_vilket_uppdrag_och_eventuell_aktivitet_eller_aktivitetsgrupp.png


2.
Välj bland följande fält för att få ut den information du vill ha i rapporten:

10._Va_lj_vad_du_vill_visa_i_rapporten_och_klicka_pa__so_k.png


Användare
Med Personlig Tidredovisning kan du endast se rapporter för din egen rapporterade tid.

Period
Välj vilket tidsintervall du vill att rapporten ska visa.

Rapport
Du kan välja att summera aktiviteterna på hel vecka eller på dygn. Väljer du
Dygnssumma så kan sedan välja om du vill visa fakturerade dagar eller ej fakturerade dagar.

Endast fakturerbart
Markera denna ruta om du, i rapporten, endast vill visa aktiviteter som kan faktureras.

Delsumma
I rapporten delsummeras den kolumn du valt att sortera på. Klickar du på rubriken
Vecka så att rapporten sorteras veckovis så är det veckorna som delsummeras, sorterar du på rubriken Kund så delsummerar rapporten kundvis.

Status
Välj om du vill visa alla veckor oavsett status, eller om du exempelvis bara vill visa attesterad tid.

Visa kolumner
Här väljer du vilka kolumner som ska visas i rapporten.

Sök
Klicka på
Sök så ser du i rapportvyn endast de kolumner du valt att visa.

Rensa
Denna knapp rensar dina urval.


3. När du har sökt fram informationen enligt ditt urval väljer du Visa PDF eller Exportera. När du tagit fram rapporten som en Pdf-fil kan du välja om du vill spara den på din dator eller skriva ut den. Om du istället väljer Exportera kan du t ex öppna rapporten i Excel för att göra beräkningar eller ändringar.

11._Na_r_du_so_kt_fram_resultatet_klickar_du_pa__visa_PDF_eller_exportera.png