Fortnox Användarstöd

Inställningar Tidredovisning

Denna flik ser du endast om du är programadministratör för Tidredovisningen.

1._Insta_llningar.png

Attest vid avleverering: Med denna inställning attesteras veckorna i samband med avleverering.

Visa konsluter: Denna inställning finns endast i de företag som tillhör en Fortnox Byråpartner. Du kan välja om du vill visa även konsulter från redovisningsbyrån i användarlistan under Tid - Rapportera.

Visa endast tidanvändare: Markerar du denna ruta så visas de användare som har licens till Tidredovisning eller Personlig tidredovisning. Är den ej markerad så visas alla användare som finns upplagda i databasen.

Skicka lön vid attest: Denna inställning visas endast om du även har licenser till Fortnox Lön. Markeras denna ruta skickas den rapporterade tiden till löneprogrammet när du attesterar tidrapporterna.

Lägg till schemarad: Med denna inställning läggs det automatiskt in en rad med användarens ordinarie schematid när en vecka skapas på en användare.

2._La_gg_till_schemarad.png


Visa antalet medarbetare i fönster: Om antalet medarbetare överstiger det antal du skriver här så kommer de att visas i ett fönster när du klickar på den gula rutan, istället för i en rullgardinsmeny, under
Tid - Rapportera.