Fortnox Användarstöd

Inställningar Tidredovisning

Denna flik ser du endast om du är programadministratör för Tidredovisningen.

1._Insta_llningar.png

Attest vid avleverering
Med denna inställning attesteras veckorna i samband med avleverering.

Visa konsluter
Denna inställning finns endast i de företag som tillhör en Fortnox Byråpartner. Du kan välja om du vill visa även konsulter från redovisningsbyrån i användarlistan under
Tid - Rapportera.

Visa endast tidanvändare
Markerar du denna ruta så visas de användare som har
licens till Tidredovisning eller Personlig tidredovisning. Är den ej markerad så visas alla användare som finns upplagda i databasen.

Skicka lön vid attest
Denna inställning visas endast om du även har licenser till Fortnox Lön. Markeras denna ruta skickas den rapporterade tiden till löneprogrammet när du attesterar tidrapporterna.

Lägg till schemarad
Med denna inställning läggs det automatiskt in en rad med användarens ordinarie schematid när en vecka skapas på en användare.

2._La_gg_till_schemarad.png


Visa antalet medarbetare i fönster: Om antalet medarbetare överstiger det antal du skriver här så kommer de att visas i ett fönster när du klickar på den gula rutan, istället för i en rullgardinsmeny, under
Tid - Rapportera.