Läsa in fil i Autogiro

När du har fått in återrapporteringsfiler från Bankgirot via din internetbank så loggar du in via din internetbank och laddar hem filen till din dator. Det är denna fil du sedan ska använda för att läsa in i Fortnox Autogiro. För att läsa in filer går du till fliken Läs in fil.

01_-_new.png 

För att läsa in din fil kan du antingen dra in din fil och släppa den i rutan genom en så kallad "drag and drop" funktion, eller så kan du välja att klicka på den orangea knappen Välj fil som du finner inne i själva rutan mitt på sidan. Klickar du på den får du själv välja din fil där den är sparad på din dator och välja att klicka på Öppna när den är markerad.

När filen är indragen eller uppladdad på sidan så kommer du se filen under rutan. Har du flera filer du vill läsa in kan du välja att dra in eller välja ytterligare fil. Du kan på detta sätt läsa in fler filer åt gången om du skulle ha fått flera olika filer skickad till dig från Bankgirot. Alla de filer som du har laddat upp kommer du att se under rutan. Om det av någon anledning skulle vara så att du skulle bli utloggad, din internetkoppling bryts eller du lämnar programmet med filen inläst i detta steg så kommer den fortfarande att ligga inläst nästa gång du kommer tillbaka, eller loggar in igen. Alla de filer som står listade under rutan kommer läsas in när du klickar på Nästa som du finner längst nere till höger på sidan.

02_-_new.png

 

Läsa in e-medgivanden

03_-_new.png

 

Filen som är inläst i ovanstående bild innehåller e-medgivanden, medgivanden där kunden själv har gått via sin egen internetbank och ansökt om autogiro. Av de två kunderna som är med i denna fil så är det endast den ena som direkt blir kopplad mot en kund som redan finns i kundregistret. På den andra kunden finns möjligheten att välja att klicka på Skapa kund och då läggs denna person upp som en kund i kundregistret och informationen för kunden hämtas via Creditsafe. När det gäller e-medgivanden så kan du ju välja att läsa in dem eller ta bort bocken och då blir de avvisade. När du gjort dina val väljer du att klicka dig vidare på Nästa som du finner längst ner till höger på sidan.

04_-_new.png 

I nästa steg får du en sammanfattning av vad din fil innehåller och vad du har valt att göra med informationen i filen. För att gå igenom med importen klickar du på bekräfta.

Efter att du har klickat på Bekräfta så kommer du tillbaka till medgivandelistan och din import har köats, oberoende på hur många e-medgivanden den innehåller. När importen är genomförd kommer du att få en notis längst upp i programmet och dina e-medgivanden är inlästa.

05__07_och_09_-_new.png

Läsa in medgivanden

När du läser in en fil som innehåller medgivanden får du en sammanfattning av den information som filen innehåller.

För att genomföra importen klickar du på bekräfta längst ner till höger. När du gjort detta kommer du tillbaka till medgivandelistan och din import har köats oberoende av hur många medgivanden den innehöll. När importen är genomförd kommer du att få en notis längst upp i programmet och dina medgivanden är inlästa.

05__07_och_09_-_new.png


Läsa in betalningsuppdrag

När du läser in en fil med betalningsuppdrag får du en sammanfattning av den information som filen innehåller.

För att genomföra importen klickar du på bekräfta längst ner till höger. När du gjort detta kommer du tillbaka till medgivandelistan och din import har köats oberoende av hur många betalningsuppdrag den innehöll. När importen är genomförd kommer du att få en notis längst upp i programmet och dina betalningsuppdrag är inlästa.

Som standard bokförs alla betalningar som genereras från Autogirot på det konto som är inställt för betalsättet Bankgiro. Vill du att de betalningarna som genereras av Autogiro ska bokföras på ett annat konto behöver du lägga upp ett nytt betalsätt i inställningarna. Klicka på Inställningar längst upp till höger och välj Betalsätt och betalningsvillkor i inställningarna för Fakturering. Här skapar du ett nytt betalsätt som du döper till AG och väljer in vilket konto du vill att det ska bokföras på.

10_-_new.png

Om det finns ett betalsätt med koden AG så får det högsta prio och kommer därmed att användas för att bokföra alla betalningar som generas av Autogiro.

Det konto som är angivet för Autogiro under inställningen Förvalda konton i Bokföring används endast för kontantfakturor och när dessa bokförs.

11_-_new.png

 

Historik

Den sista fliken du har i Autogiro är fliken Historik. Här samlas information om allt som gjorts i Autogiro. Du ser datum och klockslag, vad som har hänt på vilket betalarnummer och dessutom vilken användare som genomfört händelsen. All information gällande vad som skett efter en filimporten finns under fliken Historik. Om du tex. har misslyckade dragningar så ser du dessa genom att klicka på Historik och därefter väljer du Betalning misslyckades under Händelser. Det finns flera olika filter att välja på för att se vad som hänt efter varje import. På denna flik kan du välja olika perioder du vill se genom att ändra från och med datumet och till och med datumet. Du kan även minska ner din lista genom att välja mellan typerna medgivanden och betalningsuppdrag och ytterligare minska ner den genom att du även har möjlighet att välja vilken händelse för till exempel medgivanden som du endast vill se i din historik.

12_och_13_-_new.png

På fliken historik sparas även alla filer som du har skapat eller som du har läst in om du av någon anledning skulle ha raderat någon fil och behöver den igen. För att ladda ner den aktuella filen klickar du på ikonen som du finner längst till höger på den rad vars fil du är ute efter.

12_och_13_-_new.png 

Du kan också söka specifikt på fliken Historik. I fältet Betalarnr/Uppdragsnr kan du skriva i antingen ett betalarnummer eller ett uppdragsnummer och därefter klicka på knappen Sök. 

14_-_new.png

När du har klickat Sök kommer du att endast att få se det som finns i historiken på betalnumret eller uppdragsnumret. Det fältet söker alltså på allt, i både betalarnummer och uppdragsnummer när du väljer att söka via den.

Checklista:
1. Gå till läs in fil
2. Dra in fil eller ladda upp den från din dator
3. Tryck nästa för att komma vidare
4. Om du har e-medgivanden i din fil så kommer dessa att visas i detta steg
5. Tryck Nästa
6. Här ser du en sammanfattning över vad som skett efter filinläsningen