Skapa och skicka fil i Autogiro

När du har skapat dina medgivanden behöver dessa skickas via fil till Bankgirot för att godkännas. Filen du skapar i programmet ska du läsa in på din internetbank som sedan skickar den till Bankgirot. När de gått igenom Bankgirot så kommer de att skicka tillbaka en återrapporteringsfil till din internetbank som ger dig status på dina medgivanden. I Fortnox Autogiro gör du detta genom att gå in på fliken Skicka fil.

01_-_new.png

På fliken Skicka fil kommer du per automatik alltid att komma in i filtret Inkluderas. Där listas allt som kommer att skapas när du väljer att klicka på Skapa fil, längst ner till höger på sidan.

02_-_new.png


Vill du se eventuella medgivanden, betalningsuppdrag eller e-medgivanden som inte kommer att skapas i filen får du klicka på filtret Inkluderas ej. Du kan också välja att visa dessa samtidigt genom att du väljer att titta på filtret Alla.

03_-_new.png

Under filtret Inkluderas ej, samlas till exempel de betalningsuppdrag som har en markering längst ut på raden i form av en triangel med ett utropstecken i. Dessa betalningsuppdrag är inte redo att skickas vidare till Bankgirot då medgivandet som dessa är knutna till ännu inte är godkända. När dessa är godkända kommer statusen på  betalningsuppdragen att ändras och kommer då kunna skickas vidare i en fil till Bankgirot. De flyttas då från filtret Inkluderas ej till Inkluderas.

 04_-_new.png


När du har klickat på Skapa fil kommer de markerade medgivanden, avvisade e-medgivanden och betalningsuppdrag att skapas i en fil som du läser in på banken.

Den fil som har skapats på din dator är den fil som du använder och laddar upp på din internetbank.

Såvida du inte använder den automatiska kopplingen med Handelsbanken. Läs mer här:

Kom igång med Handelsbanken