Inställningar i Autogiro

Om du klickar på Inställningar som ligger längst upp till höger i programmet och därefter väljer Autogiro så hittar du inställningarna för Autogiro. Dels de generella och de som har med betalningsplan att göra.

 

Generella inställningar

01.png


* Betalarnummer
I de generella inställningarna har du möjlighet att ställa in den nummerserie du vill att ditt betalarnummer ska följa. Det vill säga ställer du in att nummerserien ska börja på 1000, kommer ditt första skapade medgivande att få nummer 1000 och nästa får 1001 och så vidare. Det går att ändra medgivandenumret manuellt när du skapar ett medgivande, det kommer då inte att påverka nummerserien som du lagt in i de generella inställningarna.

* Antal dagar till förfallodatum
Här ställer du in de antal dagar som ska bli det förfallodatum på de kundfakturor du skapar där du väljer betalningsvillkoret Autogiro. De antal dagar du fyller i här blir de antal dagar som då räknas fram utifrån kundfakturans fakturadatum och blir kundfakturans förfallodatum.

* Skapa kontantfaktura automatiskt från betalningsuppdrag
Du kan ställa in om du vill att programmet automatiskt ska skapa kontantfakturor utifrån de betalningsuppdrag som du lägger upp, eller om detta inte ska göras. Väljer du att det ska skapas kontantfakturor automatiskt utifrån de betalningsuppdrag som görs så kommer du även att ha en möjlighet att fylla i ytterligare inställningar. Du kan välja in en specifik artikel utifrån ditt eget artikelregister och du kommer då även ha en möjlighet att ändra vad själva benämningen av denna artikel ska vara, samt att du även kan välja vilket försäljningskonto som ska belastas när kontantfakturan skapas. Den aktuella momssatsen kan du inte manuellt ändra på utan den hämtas utifrån vilken momssats som är vald på den aktuella artikeln. Väljer du att det ska skapas kontantfakturor så är fälten benämning, försäljningskonto och momssats obligatoriska fält och kan inte lämnas tomma.

 

Betalningsplaner

02.png

 Under inställningar - betalningsplan så skapar du och lägger upp dina betalningsplaner som du sedan kommer att kunna välja att använda i Autogiro. För att skapa en ny betalningsplan klickar du på knappen Skapa nytt.

 03.png

 Här får du sedan ställa in en beskrivning på din betalningsplan. Du ställer in hur intervallet ska vara för den aktuella betalningsplanen. Till exempel endast en gång, en gång i månaden, en gång i kvartalet, en gång per år eller två gånger per år. Du har även möjligheten att välja om intervallet ska baseras på en specifik betalningsdag eller om intervallet ska basera sig på den sista bankdagen i till exempel månaden. Väljer du till exempel sista bankdagen i månaden kommer du inte att behöva fylla i en betalningsdag. Detta fält är annars obligatoriskt i din betalningsplan om du väljer intervallet enligt en specifik betalningsdag.

 

04.png

 Utöver dessa inställningar, kan du även ställa in om betalningsplanen ska vara på obestämd tid eller om den ska basera sig på ett specifikt antal dragningar. Det finns även en inställning för vilken summa som ska dras och som går att koppla till den aktuella betalningsplanen.

När du har ställt in betalningplanen som du vill ha den väljer du att klicka på Spara längst ner till höger. Betalningsplanen kommer då att visa sig i en lista där alla dina betalningsplaner som skapats kommer att synas. För att redigera eller radera en skapad betalningsplan väljer du det i listan och kommer därefter in i redigeringsläge där du kan välja att göra dina förändringar eller radera den aktuella betalningsplanen.

En betalningsplan kan hjälpa dig och underlätta om du har ofta förekommande betalningsuppdrag som till exempel medlemsavgift, träningsavgift eller abbonemangsavgift som du använder dig av. En betalningsplan kan då underlätta för dig och spara tid när du skapar betalningsuppdrag på dina medgivanden. 

En betalningsplan som du skapar i inställningarna är bara en mall och även om du skulle välja in en betalningsplan när du skapar ditt betalningsuppdrag kan du ändra på de uppgifter som då hämtas från inställningarna.