Fortnox Finans - Hantera fakturor där åtgärd krävs

I vissa fall kan de fakturor som du skickat via Fortnox Finans kräva hantering av dig. Det kan till exempel uppstå när din kund saknar organisationsnummer eller har en felaktig adress. Under fliken Fortnox Finans - Öppna fakturor hittar du de fakturor som har status "Pausade, åtgärd krävs".

Håll markören över varningstriangeln längst ut till höger på fakturaraden för att få information om vad som behöver göras innan fakturan kan gå vidare i hanteringen hos Fortnox Finans. I vissa fall kan fakturan vara pausad utan att du själv har möjlighet att lösa problemet direkt i Fortnox och syns då under filtret "Pausad". Det kan till exempel uppstå om din kund har bestridit fakturan, om så är fallet kommer Fortnox Finans inte att gå vidare med hanteringen. Du får då istället antingen kontakta din kund för att komma överens om hur ni ska gå vidare eller kontakta oss på Fortnox Finans så erbjuder vi hjälp med juridiska åtgärder via vår samarbetspartner.


De olika åtgärderna som du kan lösa direkt i Fortnox är:

Organisations-/Personnummer saknas på kund

Om en faktura skulle behöva skickas till inkasso och du inte har angett organisations-/personnummer på din kund behöver du komplettera med detta innan vi har möjlighet att gå vidare med hanteringen av fakturan. Så fort du sparat kommer vi att kunna skicka vidare fakturan till nästa steg i hanteringen, till Inkasso i detta fall.

 

InkedHantera_fakturor_d_r__tg_rd_kr_vs_1_LI__1_.jpg

 

 

Felaktig adress på kund

Om en faktura, påminnelse eller ett inkassokrav inte har kunnat skickas på grund av att en felaktig adress är angiven på din kund kommer du behöva ändra till korrekt adress innan vi kan gå vidare med hanteringen av fakturan. Justera uppgifterna under "Uppdaterad adress" så att de blir korrekta. Så fort du sparat den nya adressen kommer vi att gå vidare med hanteringen av fakturan, påminnelsen eller inkassokravet.

 

 

Fortnox_Finans_-_Hantera_fakturor_da_r_a_tga_rd_kra_vs_2.PNG

 

 

Välj hur fakturan ska hanteras i fortsättningen

Om din kund inte betalat trots att fakturan gått vidare till inkasso behöver du välja hur du vill att vi ska gå vidare med hanteringen. Du kommer att ha tre olika alternativ. Antingen skickar du fakturan till betalningsföreläggande, det innebär att Kronofogden kommer att hjälpa till att driva in skulden. Alternativ två är att du skickar fakturan för långtidsbevakning, det innebär att fakturan ligger kvar hos Fortnox Finans och att vi bevakar om det skulle inkomma någon betalning på fakturan. Det sista alternativet är att du väljer att stoppa hanteringen av fakturan genom att återkalla den, det innebär att den inte kommer att gå vidare i hanteringen och skulle din kund betala fakturan så kommer vi att informera dig om det.

Vi ger dig förslag på vilket alternativ som anses vara lämpligast utifrån en kreditbedömning som gjorts på din kund, men givetvis är det upp till dig att välja hur du vill att vi ska gå vidare i hanteringen. Om du inte gör ett aktivt val inom fem dagar kommer vi att gå vidare med den föreslagna åtgärden.  

 

bild.png