Nox Finans i kombination med återrapporteringsfiler från banken

Följ

När du skickar dina fakturor via Nox Finans bokförs inbetalningarna med automatik på de konton du valt i inställningarna. Under fliken Kontoutdrag ser du händelserna på ditt klientmedelskonto hos Nox Finans och när en inbetalning gjorts skapas först en verifikation som visar hur pengarna inkommit till ditt klientmedelskonto. 

1.png

Kontering* vid inbetalning till ditt klientmedelskonto: 

Konto Debet Kredit
2811 1000  
1510   1000

* Vilka konton som används beror på dina inställningar. 


När pengarna sedan betalas ut till ditt bankkonto kommer en till verifikation att skapas med följande kontering. 


Kontering* vid utbetalning till ditt bankkonto:

Konto Debet Kredit
2811    1000
1930 1000 

* Vilka konton som används beror på dina inställningar. 


Så fort pengarna har inkommit till ditt klientmedelskonto kommer fakturorna automatiskt att bokföras som betalda, du behöver alltså inte själv göra denna avprickning. När vi betalar ut pengarna till ditt bankkonto kommer samtliga fakturor som betalats att summeras och betalas ut som en post. Om du till exempel har fått betalt för tre av de fakturor som du skickat via Nox Finans kommer dessa alltså att betalas ut som en klumpsumma till ditt bankkonto. Du behöver således inte själv göra någon avprickning av de fakturor som betalats. 

 

Nox Finans i kombination med återrapporteringsfiler från banken
Skulle du inte skicka samtliga fakturor via Nox Finans kan du använda dig av återrapporteringsfiler (Bg Max/Total IN) från banken för att på ett smidigt sätt kunna bokföra de kundinbetalningar som görs.

När du läser in en återrapporteringsfil kommer den även att innehålla den inbetalning som gjorts för de fakturor som skickats via Nox Finans. Denna post kommer däremot inte att kunna kopplas mot någon faktura då vi slagit samman flera fakturor till en inbetalningspost i filen.

För att inbetalningarna på de fakturor som skickats via Nox Finans inte ska bokföras dubbelt rekommenderar vi att du ändrar konto för "Bankkonto" i inställningarna för Nox Finans. Istället för att använda t.ex. 1930 som bankkonto anger du ett så kallat obs-konto, se bild nedan.       


Inst_llningar_Nox_Finans.png

 

Det innebär att verifikationen som skapas när vi för över pengarna från ditt klientmedelskonto till ditt bankkonto istället kommer att se ut såhär: 

Kontering* vid utbetalning till ditt bankkonto:

Konto Debet Kredit
2811    1000
2999 1000 

* Vilka konton som används beror på dina inställningar. 


När du sedan läser in återrapporteringsfilen från banken kommer du behöva göra en bortskrivning på insättningen från Nox Finans. Du klickar då på B:et längst ut till höger på raden.


2.png 

 

Då öppnas nedanstående ruta och du fyller då i samma konto som du angivit för "Bankkonto" i inställningarna. Spara bortskrivningen och bokför sedan återrapporteringsfilen som vanligt.


Bortskrivning_av_Nox_Finans.png

 

När du bokfört betalningen kommer en verifikation att skapas som innebär att beloppet flyttas från ditt obs-konto till ditt konto för inbetalningar. På detta sätt undviker du att betalningarna bokförs dubbelt.

 

Kontering* vid bortskrivning genom bokföring av återrapporteringsfil: 

Konto Debet Kredit
2999    1000
1930 1000 

* Vilka konton som används beror på dina inställningar. 

 

Ett annat alternativ är att du i inställningarna för Nox Finans väljer att utbetalningarna från ditt klientmedelskonto ska göras direkt till ditt bankkonto istället för att de görs via Bankgirot eller Plusgirot. Det innebär nämligen att du inte kommer få med de fakturor som betalats via Nox Finans i återrapporteringsfilen.

Klicka på inställningarna uppe i programmets högra hörn och öppna blocket för "Nox Finans - Bank- och Bokföringsinställningar". Ange din bank och i menyn för kontotyp väljer du "Bankkonto". Observera att du behöver fylla i både ditt clearingnummer och ditt bankkontonummer i fältet "Kontonummer". Använder du Swedbank och har fem siffror i ditt clearingnummer ska du enbart ange fyra siffror innan ditt kontonummer, den sista siffran i clearingnummret tar du alltså inte med.  


Bankkonto.png

 

Däremot rekommenderar vi att du istället använder dig utav alternativet där utbetalningen från ditt klientmedelskonto först bokförs på ett obs-konto. Detta eftersom vi inte gör några utbetalningar till ditt bankkonto på helgdagar och då innebär det första alternativet att inbetalningen bokförs först när pengarna har kommit in på ditt konto.