Rapportera inbetalning till Fortnox Finans

Följ

Skulle din kund ha betalat in direkt till dig istället för till bankgironumret hos Fortnox Finans behöver du rapportera in inbetalningen på fakturan. Det är viktigt att du gör det för att fakturan ska få rätt status så att vi inte skickar ut en påminnelsefaktura trots att din kund redan har betalat. 

För att rapportera en inbetalning går du antingen till fakturalistan eller till Fortnox Finans - Öppna fakturor. Klicka sedan på ikonen som ser ut som en klubba längst ut till höger på fakturaraden. Du får då upp nedanstående ruta där du har verktyget "Rapportera inbetalning". Klicka på verktyget och ange vilket belopp din kund betalat in. Du kan även rapportera inbetalningen när du gör en betalning direkt på fakturan eller via inbetalningsvyn. Tänk på att när du rapporterar en betalning via verktyget "Rapportera betalning" blir din kundfaktura inte automatiskt betald, utan du måste själv registrera en betalning på den.


Rapportera_inbetalning.png