Återkalla en faktura från Fortnox Finans

Följ

Vill du inte att Fortnox Finans ska sköta hanteringen av en faktura längre har du möjlighet att återkalla den. Det gör du antingen genom fakturalistan eller genom att gå till Fortnox Finans - Fakturor. Klicka sedan på ikonen som ser ut som en klubba längst ut till höger på fakturaraden. Du får då upp nedanstående ruta där du har verktyget "Återkalla faktura". Klicka på verktyget och bekräfta sedan att du inte vill att Fortnox Finans ska fortsätta hanteringen av fakturan.

Fortnox Finans tar ut en avgift när du återkallar en faktura, avgiften är olika beroende på hur långt i processen en faktura är kommen. Klicka här för att komma till prislistan. 

 


_terkalla_faktura.png