Skapa nytt attestflöde

Standardflöde

I samband med att du aktiverar attest via attestflöde kommer ett standardflöde att läggas upp. Standardflödet innehåller enbart administratören men om du vill kan du ändra och lägga till egna attestanter. Däremot kommer inte benämningen på standardflödet att ändras. Det går inte heller att radera standardflödet.

 

5-standardfl_de.jpg

 

Vid skapandet av en leverantörsfaktura med en leverantör eller referens som inte är kopplad till något specifikt attestflöde så kommer alltid standardflödet att väljas.


Skapa nytt attestflöde


Väljer du attesthanteringen Attest via attestflöde så kan du lägga upp dina egna attestflöden. Det gör du genom att klicka på knappen Skapa nytt i de generella inställningarna för leverantörsfakturaattest.

 

1-skapa_ny.jpg

 

Koppla attestflödet till leverantör eller referens

Här ger du attestflödet en benämning och väljer om du vill att detta flöde ska kopplas samman med automatik varje gång du får en faktura ifrån en viss leverantör och/eller varje gång en viss referens är angiven på fakturorna.
I exemplet nedan kommer alltså attestflödet "Fortnox Flöde" anges varje gång en faktura från leverantören Francois AB registreras. 

Det går att använda asterisk (*) i matchningsfältet för Vår Referens för att matchningen ska göras mot alla som börjar på t.ex. Karl* (Karl Nilsson, Karl Svensson o.s.v.). Tänk på att matchningen enbart görs om du har samma stavning och använder dig av små och stora bokstäver på samma sätt som gjorts på fakturan. 

 

Ange användare

Ange sedan vilka användare som ska ingå i ditt attestflöde. Ordningen i attestflödet bestäms av vilken rad som användaren väljs in på. Översta raden är först i attestflödet och användaren på den sista raden står för slutattesten.

 

2-attestfl_de.jpg

 

Vill du ändra ordningen mellan användarna i ett attestflöde kan du enkelt ta tag i pilsymbolen ute till höger på en rad och dra och släppa användaren på den plats i attestflödet som du vill att han/hon ska hamna.


3-Flytta_ordningen.jpg

 

Beloppsgräns

Du kan välja att en användare alltid ska attestera eller endast attestera över ett specifikt belopp. Som nedanstående exempel där Nisse Nilsson, som i det här fallet är chef på företaget, endast ska slutattestera fakturor som överstiger 100 000 kronor.

 

6-attestfl_de_exempel_med_chef_som_sista_attestant.jpg

 

Har du en användare som aldrig ska få slutattestera fakturor över ett visst belopp sparar du istället beloppsgränsen på den aktuella användaren under Administrera användare som du hittar genom att klicka på ditt företagsnamn uppe i programmets högra hörn.

 

Ersättningsattestant då ordinarie attestant är frånvarande

Det finns också möjlighet att lägga in en ersättare för en eller flera olika attestanter i ett attestflöde, om personen ifråga till exempel skulle vara på semester eller bli sjukskriven. Då anger du vilken period ersättaren ska attestera i det aktuella attestflödet. Observera att även ersättaren behöver ha behörighet för attest.

 

4-l_gga_in_ers_ttare.jpg