Leverantörsfakturaattest - Notiser

Notiser är en viktig del i leverantörsfakturaattest. Det finns möjlighet att få notiser i form av en programnotis, via e-post och som sms. Programnotiser kommer alltid att skickas ut, sms och e-post är valfritt. Sms-notiserna kostar 0,69 kronor/sms.

Ange mobilnummer

För att göra det möjligt för en användare att kunna få notiser som sms måste du först ha angivit ett mobilnummer på användaren. E-post är ett obligatoriskt fält så det kommer ju alltid att finnas. För att lägga till ett mobilnummer på en användare klickar du på ditt företagsnamn uppe i högra hörnet, välj sedan Administrera användare och klicka på den användare som ska få notiserna.

 

anv_upg.png

 

Behörigheter

När du har kontrollerat detta på dina användare väljer du att klicka på behörigheterna för Leverantörsfakturaattest under Administrera användare och på de användare som ska få tillgång till programmet. Här har du möjlighet att aktivera sms- och/eller e-postnotiser för varje användare.

 

notiser.png

 

Inställningar

Gå sedan vidare till inställningarna som du hittar uppe i programmets högra hörn och öppna upp blocket Leverantörsfakturaattest - Notiser.

 

notiser2.png

 

I den översta delen av notisinställningarna ställer du in hur och när de användare som har rollen administratör ska få notiser. Vill du att administratörerna ska få notiser när en attestant inte godkänt en faktura aktiverar du det vid "Notis vid utebliven attest". Du får då välja efter hur många dagars utebliven attest notisen ska skickas. Har en faktura legat för attest hos en användare i mer än det antalet dagar du angivit i inställningarna kommer alltså alla som har rollen administratör att få en notis om att fakturan fortfarande inte har attesterats.

Vill du även att det ska skickas en notis till administratörerna när en faktura förfaller inom kort kan du aktivera det vid "Notis när fakturan förfaller inom kort". Du får då välja hur många dagar innan fakturans förfallodag notisen ska skickas ut. 

 

notiser2.png

 

Här ställer du också in när notiserna ska skickas ut till attestanter, via e-post eller som sms. Du kan ställa in om de ska skickas ut omgående eller vid en specifikt angiven tid. Väljer du "Omgående" kommer attestanterna att få en notis så fort de fått en ny faktura som de ska attestera. Om du istället väljer "Vid angiven tid" kommer attestanterna att få en notis som kan innehålla information om att de har flera fakturor att attestera. Det går även att ställa in när en påminnelse ska skickas ut och vilket intervall det ska vara mellan påminnelserna.

 

notiser2.png

 Notiserna som skickas ut via e-post innehåller länkar som som skickar dig vidare till programmet.

 

Ska_rmavbild_2015-12-17_kl._09.56.28.png

 

Medans notiserna som skickas ut via sms enbart fungerar som en påminnelse och en upplysning om att attestanten har leverantörsfakturor att attestera.

 

IMG_2442.jpg