Leverantörsfakturaattest - Generella inställningar

För att göra inställningar för Leverantörsfakturaattest klickar du på Inställningar som du hittar längst upp till höger i programmet och väljer delen Leverantörsfakturor och sedan blocket Leverantörsfakturaattest - Generella inställningar.

 

1._Inst_llningar_-_f_rsta_blocket.jpg

 

Attesthantering

Här finns det möjlighet att ställa in hur du ska jobba med attest. De olika valen som finns är Ingen, Enkel attest och Attest via attestflöde, se förklaring nedan.

Betalattest

Aktiverar du betalattest innebär det att alla leverantörsfakturor måste attesteras innan du kan bokföra en betalaning eller skapa/skicka en betalfil. En bokförd faktura kan alltså inte bli del-/slutbetald innan den attesterats om du använder dig utav betalattesten.

Prioritera betalning

Att prioritera betalningar innebär att det går att markera de fakturor som bör betalas i första hand. Den används om det är olika personer som attesterar och betalar fakturorna, t.ex. kan ekonomichefen prioritera vilka fakturor som ekonomiassistenten ska betala i första hand. Funktionen kan vara användbar när företag har likviditetsbrist.

 

2._attestm_jligheter.jpg

 

Enkel attest

Enkel attest innebär att om användaren inte har behörighet att bokföringsattestera fakturor så kommer personen endast kunna välja Spara när han/hon lägger upp en ny leverantörsfaktura, se exempel i bilden nedan. Fakturan kan alltså först bokföras när en användare med behörighet att bokföringsattestera fakturor har attesterat den. För detta alternativ behövs ingen licens för Leverantörsfakturaattest.

 

bokf_ringsattest_beh_righet.png

 

Attest via attestflöde

Attest via attestflöde innebär att du kan lägga upp egna attestflöden och gör även fler inställningar valbara. Du får till exempel möjligheten att ställa in om fakturan ska bokföras med automatik vid slutattest och vilket konto som ej bokförda leverantörsfakturor i rapporter ska visas på. För att läsa mer om hur dessa fakturor kommer att synas på rapporterna, klicka här. Det är även här du ställer in om användare med rollen Attestant ska få tillgång att lägga till attestanter i ett attestflöde och/eller flytta attest inom ett redan befintligt attestflöde. Detta kräver licens för Leverantörsfakturaattest.

 

4._attest_via_attestfl_de.jpg

 

Du kan läsa mer om hur du skapar egna attestflöden här.

Massbearbeta attestflöden

Massbearbeta attestflöde innebär att du kan ändra alla dina uppsatta flöden utan att behöva gå in på dem ett och ett. Det är ett verktyg som hjälper dig att effektivt hantera eller byta ersättare eller användare som har slutat eller fått en ny roll. Genom att hålla attestflödena uppdaterade enligt företagets attestregelverk minskar risken för att fakturor fastnar i attesthanteringen och därmed inte betalas i tid.
Genom att massbearbeta kan du :

 • Lägga till ersättare för en viss förutbestämd period.
  Exempelvis vid semestertider, långtidssjukskrivningar eller tjänstledighet
 • Byt ut ersättare
  Exempelvis när en ersättare, såsom en vikarie, ska bytas ut till en ny vikarie. 
 • Ta bort ersättare
  Exempelvis när en vikarie slutar tidigare än planerat. 
 • Byt attestant
  Exempelvis när en attestant slutar och ska ersättas med en ny attestant
 • Ta bort attestant
  Exempelvis när attestant slutar och inte ska ersättas av en annan person.

Massbearbeta_attestflo_de.png

Observera:
Har du tilldelat licens för Leverantörsfakturaattest på en användare som ska tas bort eller inaktiveras under administrera användare, tänk på att massbearbeta flödena innan detta görs.
Har du attestflöden som ska massbearbetas men där det redan finns leverantörsfakturor ute på attest, så uppdateras dessa ej vid massbearbetning utan får justeras manuellt