Utför avskrivning

Följ

När det är dags att utföra avskrivningarna klickar du på fliken Avskrivningar. Börja med att ange fram till och med vilket datum du vill utföra avskrivningarna. Ange sedan vilket transaktionsdatum du vill att avskrivningarna ska utföras på.  Klicka sedan på knappen Utför avskrivning. Det kommer då skapas en verifikation som hamnar i den verifikationsserie du valt för avskrivningar i Fortnox Bokföring. Även om du utför avskrivningar på fler än en tillgång eller fler än en avskrivning per tillgång kommer det alltså enbart att skapas en verifikation. 


Sk_rmavbild_2015-11-24_kl._09.07.53.png

 

Du kan även i samband med att du gör dina avskrivningar välja att skriva ut en rapport på utförda avskrivningar. Bockar du i rutan bredvid knappen kommer du att få ut rapporten tillsammans med att du gör dina avskrivningar. Rapporten Utförda avskrivningar kan du även välja att skriva ut genom att klicka på Rapporter uppe till höger i programmet och välja den där. Du väljer i utskriftsdialogen vilket avskrivningstillfälle du vill skriva ut den på och kan även välja om du vill ha ut din rapport som HTML, PDF eller TEXT format.

Sk_rmavbild_2015-11-24_kl._09.09.16.png