Fortnox Användarstöd

Utför avskrivning

När det är dags att utföra avskrivningarna klickar du på fliken Avskrivningar. Börja med att ange fram till och med vilket datum du vill utföra avskrivningarna. Ange sedan vilket transaktionsdatum du vill att avskrivningarna ska utföras på.  Klicka sedan på knappen Utför avskrivning så skapas det en verifikation eller ett fåtal verifikationer med två konteringsrader för varje avskrivning som hamnar i den verifikationsserie du valt för avskrivningar i Fortnox Bokföring. Även om du utför avskrivningar på fler än en tillgång eller fler än en avskrivning per tillgång så kommer de alltså att hamna på en samlingsverifikation. 

01.png 

Alla utförda avskrivningar av en tillgång framgår i tillgångens flik historik. Där går det även att återställa den senaste avskrivningen på en till tillgång, så länge tillgången inte sålts, utrangerats eller skrivits upp/ned sedan efter avskrivningen. När du återställer avskrivningen genom att klicka på symbolen enligt nedan bild kommer verifikationens resulterande konteringsrader att strykas. För att kunna återställa får därför perioden inte vara låst.

02.png

Du kan även i samband med att du gör dina avskrivningar välja att skriva ut en rapport på utförda avskrivningar. Bockar du i rutan bredvid knappen kommer du att få ut rapporten tillsammans med att du gör dina avskrivningar. Rapporten Utförda avskrivningar kan du även välja att skriva ut genom att klicka på Rapporter uppe till höger i programmet och välja den där. Du väljer i utskriftsdialogen vilket avskrivningstillfälle du vill skriva ut den på och kan även välja om du vill ha ut din rapport som HTML, PDF eller TEXT format.

Ska_rmavbild_2019-06-26_kl._14.18.55.png