Fortnox Användarstöd

Ändra manuell ingående balans

Har du lagt upp en tillgång i Fortnox Anläggningsregister som du sedan tidigare har bokförda avskrivningar på behöver du manuellt ange en ingående balans. Den ingående balansen ska motsvara summan av de tidigare utförda avskrivningarna. 

Observera att det är den återstående nyttjandeperioden du ska ange när du lägger upp tillgångar där avskrivningar redan utförts. Anger du tillgångens totala nyttjandeperiod kommer avskrivningsplanen nämligen bli felaktig. 

Observera även att det datum du anger som Avskrivningsstart är det datum då tillgången ska skrivas av för första gången i Fortnox Anläggningsregister, alltså inte när avskrivningen påbörjades om den tidigare hanterats i ett annat program.

För att lägga till ingående balans klickar du på verktyget Ändra manuell IB som du hittar uppe till höger. I fältet Nytt manuellt IB-värde anger du hur stort belopp som redan skrivits av på tillgången. Vill du kan du även skriva en anteckning. Klicka sedan på OK

När det nya IB-värdet sparats kommer avskrivningsplanen och det bokförda värdet att uppdateras.  

Ska_rmavbild_2019-06-26_kl._14.51.11.png