Ändra manuell ingående balans

Har du lagt upp en tillgång i Fortnox Anläggningsregister som du sedan tidigare har bokförda avskrivningar på behöver du manuellt ange en ingående balans. Den ingående balansen ska motsvara summan av de tidigare utförda avskrivningarna. 

Observera att det är den återstående nyttjandeperioden du ska ange när du lägger upp tillgångar där avskrivningar redan utförts. Anger du tillgångens totala nyttjandeperiod kommer avskrivningsplanen nämligen bli felaktig. 

För att lägga till ingående balans klickar du på verktyget "Ändra manuell IB" som du hittar uppe till höger. I fältet "Nytt manuellt IB-värde" anger du hur stort belopp som redan skrivits av på tillgången. Vill du kan du även skriva en anteckning. Klicka sedan på Ok. 

När det nya IB-värdet sparats kommer avskrivningsplanen och det bokförda värdet att uppdateras.  

Ska_rmavbild_2019-06-26_kl._14.51.11.png