Fortnox Användarstöd

Makulera tillgång

Vill du ta bort en tillgång har du möjlighet att göra det. Du klickar då på tillgången i listan och sedan på knappen Radera nere i vänstra hörnet. De tillgångar som du gjort avskrivningar på kan du endast makulera. Makulerar du tillgången blir den gråmarkerad i listan och du kommer inte längre kunna göra några ändringar eller avskrivningar på den.


Datum för makulering
Om du behöver makulera en tillgång från ett tidigare datum än dagens datum så kan du välja ett datum från och med senaste avskrivningsdatumet till dagens datum. Detta kan vara användbart för att till exempel rapporter ska vara rättvisande som underlag till ett bokslut. Gå in på den aktuella tillgången du vill makulera och klicka på Makulera så får du upp en informationsruta där du kan sätta vilket datum det är du vill att tillgången ska vara makulerad från.

Ska_rmavbild_2019-06-26_kl._12.26.50.png