Nedskrivning av tillgång

Följ

Har en tillgångs värdeminskning varit större än de ackumulerade avskrivningarna kan du göra en nedskrivning för att korrigera avskrivningsbart belopp och tillgångens avskrivningsunderlag. Du klickar då på tillgången i listan och sedan på verktyget "Skriv ned" som du hittar uppe till höger. 

Ange datum för transaktionen, vilket belopp tillgången ska skrivas ned med samt ev. anteckning. Klicka sedan på Ok. När nedskrivningen är gjord kommer tillgångens värde ha uppdaterats och en verifikation ha skapats. 

 

1.PNG