Fortnox Användarstöd

Inställningar - Avskrivningsinställningar

Vill du ändra den föreslagna avskrivningsstarten klickar du på inställningarna som du hittar uppe i högra hörnet. Öppna upp blocket Anläggningsregister - Avskrivningsinställningar. Här anger du om du vill att avskrivningarna ska föreslås att börja samma månad som anskaffningsdatumet, månaden efter anskaffningsdatumet eller första månaden i anskaffningsåret.

När du sedan lägger upp en ny tillgång kan du givetvis ändra om tillgången ska ha någon annan avskrivningsstart än den som är förvald i inställningarna. 

Ska_rmavbild_2019-06-26_kl._11.43.12.png