Fortnox Användarstöd

Inställningar - Tillgångstyper

I inställningarna som du hittar uppe i högra hörnet har du möjlighet att lägga till egna tillgångstyper. Klicka på Bokföring och sedan Anläggningsregister - Tillgångstyper.
Det finns ett antal standardtyper som kommer finnas när du börjar med Fortnox Anläggningsregister. 

Ska_rmavbild_2019-06-26_kl._11.56.14.png
Ska_rmavbild_2019-06-26_kl._11.56.51.png

 

Om du skulle vilja lägga till egna klickar du på knappen Skapa ny. Du får då ange ett nummer, en beskrivning och vilken avskrivningstyp tillgångstypen ska ha. Fyll sedan i vilka konton som ska användas för de olika typerna av bokföringshändelser. Spara när du är klar så kommer du kunna välja den nya tillgångstypen när du lägger upp tillgångar. 

Ska_rmavbild_2019-06-26_kl._11.59.39.png