Kom igång med Fortnox Anläggningsregister

Genom anläggningsregistret håller du koll på dina anläggningstillgångar. Du behöver inte skapa manuella verifikationer utan det sker med automatik vid exempelvis en avskrivning. Vill du koppla bilder eller handlingar till dina olika tillgångar har du även möjlighet att göra det. 

Utbildning

Du vet väl att du även kan gå utbildning hos oss på Fortnox för att lära dig nya program eller funktioner? För att läsa mer om utbildning som visar dig hur du får full koll på inventarier och avskrivningar i Anläggningsregister, klicka här.


Film: Kom igång med Fortnox Anläggningsregister 

Skapa räkenskapsår

För att kunna utföra avskrivningar behöver du ha skapat ett räkenskapsår. Om du inte redan har skapat ett räkenskapsår gör du det genom kalendern uppe till höger i programmet. Välj alternativet "Skapa nytt / redigera / radera år", fyll i start- och slutdatum för det räkenskapsår som du ska börja arbeta med. Läs mer om hur du lägger upp ett räkenskapsår här

1.png

 

Ange verifikationsserie

Du behöver även ange vilken verifikationsserie du vill att avskrivningsverifikationerna ska hamna i. Gå till inställningarna uppe i högra hörnet, klicka på Bokföring och öppna sedan upp blocket för Verifikationsserier. Till höger kopplar du verifikationsserien till Anläggningsregistret. 

2.png


Skapa tillgångar

Nästa steg är att lägga till tillgångarna i ditt register. Du klickar på Anläggningsregister i huvudmenyn och sedan på den orangea knappen Skapa ny. Läs mer om hur du skapar tillgångar här

 

Importera befintligt tillgångsregister

Har du ett befintligt tillgångsregisterr som du vill lägga in i ditt program kan du genomföra den importen in i programmet på egen hand. Välj att klicka på Register uppe till höger i programmet och sedan väljer du alternativet Importera. 

För att läsa mer hur du gör för att importera till redan befintliga tillgångsregister klicka här.  

Vill du läsa mer om mallarna och få tag på exempelfiler artikelregister klicka här.

Utför avskrivningar

När du lagt upp dina tillgångar kan du börja skriva av dem. Hur ofta man skriver av sina tillgångar är olika, vanligtvis utförs avskrivningar månadsvis eller årsvis. Klicka på fliken Avskrivningar och välj fram till och med vilket datum du vill utföra avskrivningarna. Avsluta med att klicka på den gröna knappen Utför avskrivningar nere i högra hörnet. Det kommer då att skapas en verifikation för samtliga tillgångar för den angivna perioden. 

3.png

 

Så fort avskrivningen har gjorts kommer en verifikation skapas i Fortnox Bokföring. Du hittar samtliga verifikationer genom att klicka på Bokföring i huvudmenyn. Välj att du enbart vill visa verifikationsserien för avskrivningar. 

4.png