Fortnox Användarstöd

Försäljning av tillgång

Har du sålt en tillgång klickar du på tillgången i listan och sedan på verktyget Sälj som du hittar uppe till höger. Ange det datum du vill att försäljningen ska bokföras på, vilket pris tillgången såldes för samt eventuell anteckning.  

01.png

 

När du genomfört försäljningen kommer en verifikation skapas med automatik. Observera att du måste komplettera med ytterligare en verifikation för att den bokförda försäljningen ska bli korrekt. 

Delavyttring
Det finns också en möjlighet att utföra en delavyttring av en tillgång i Anläggningsregistret. Det innebär att du säljer en del av tillgången och det anges med en procentsats. För delavyttring väljer du först att klicka på verktyget Sälj uppe till höger när du är inne på den aktuella tillgången.

02.png

 

Du får då upp samma ruta som om du skulle genomfört en försäljning av hela tillgången. Skillnaden när du gör en delavyttring är att du istället väljer det som alternativ och fyller i vilken procent av tillgången som ska säljas. Övriga fält fyller du i som vid en vanlig försäljning.

03.png

När du fyllt i all information om din delavyttring klickar du på OK. När du gjort detta kommer du att mötas av en ny ruta som frågar dig om du vill genomföra din delavyttring och vad detta innebär.

04.png

Välj OK i denna ruta för att godkänna och utföra delavyttringen. När delavyttringen genomförts kommer den del du valt att sälja att skapas upp som en ny tillgång i ditt Anläggningsregister och den kommer att vara såld. Det kommer att skapas upp en verifikation för detta per automatik, men för att den bokförda försäljningen ska bli korrekt behöver du komplettera med ytterligare en verifikation. Efter att du har genomfört din delavyttring får du upp en ny ruta som ger dig ett exempel på hur den verifikationen skulle kunna se ut.

05.png


Den del av din tillgång som du har sålt, kommer du finna i listan över dina tillgångar som en ny tillgång.

06.png

Eventuella avskrivningar som har gjorts på den ursprungliga tillgången kommer också att fördelas på så sätt att sålde du 10% av grundtillgången i en delavyttring kommer även 10% av alla eventuella avskrivningar att flyttas till den nya, skapade, tillgången du sålt.